Porada mládeže

16. — 17. 3. Praha - FS ČCE Vinohrady
Tradiční porada mládeže, kde se setkají COM a předsedové SOMů a jejich mládežníci.
evangnet

Aktuality sboru

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.