Začínající kazatelé

11. — 15. 6. Křížlice
Tento seminář je povinný pro kazatele, kteří jsou ve službě první a druhý rok. Seminář povede Jakub Keller.
evangnet / web

Aktuality sboru

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.