Česko-německé bohoslužby smíření

22. 4. Evangelický sborový dům v Chebu
Srdečně zveme k česko-německým bohoslužbám smíření. Zváni jsou všichni, pro které je téma smíření důležité, ať již se jedná o smíření mezi národy, smíření mezi blízkými, či smíření sám se sebou. Bohoslužby vycházejí z litanie hnutí Kříže z hřebů (Cross of Nails, Nagelkreuz), které vzniklo v reakci na vymbobardování katedrály v Coventry v průběhu druhé světové války a po válce se rozšířilo po Evropě jako výraz touhy po vzájemném odpuštění. Bohoslužba se koná ve sboru ČCE Chebu (ul. 25. dubna 529/5) po bohoslužbách je prostor k posezení a rozhovoru.
evangnet / web

Aktuality sboru

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.