Česko-německé bohoslužby smíření

22. 4. 2018 Evangelický sborový dům v Chebu
Srdečně zveme k česko-německým bohoslužbám smíření. Zváni jsou všichni, pro které je téma smíření důležité, ať již se jedná o smíření mezi národy, smíření mezi blízkými, či smíření sám se sebou. Bohoslužby vycházejí z litanie hnutí Kříže z hřebů (Cross of Nails, Nagelkreuz), které vzniklo v reakci na vymbobardování katedrály v Coventry v průběhu druhé světové války a po válce se rozšířilo po Evropě jako výraz touhy po vzájemném odpuštění. Bohoslužba se koná ve sboru ČCE Chebu (ul. 25. dubna 529/5) po bohoslužbách je prostor k posezení a rozhovoru.
evangnet / web

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.