Na Rozcestí 2/2018

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Vítejte

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích

NA ROZCESTÍ 1/2018

Vyšlo velikonoční číslo sborového časopisu Na rozcestí. 

Sborová ohlášení na 6. května 2018

    1. Dnes je 5. neděle velikonoční.

 

    2. Program přes týden: v pondělí je zkouška pěveckého sboru a v úterý trubačů. 

 

    3. Ve středu se sejde staršovstvo sboru od 17 hodin.

 

Sborová ohlášení na 25. března 2018

Vyslechněte si sborová ohlášení :

 

1. Dnes je Květná neděle. Začíná pašijový (nebo také velikonoční týden). V týdnu se nekonají pravidelná sborová setkání. Jedinou výjimkou je zkouška pěveckého sboru, která se odehraje v pondělí.

2. V úterý od 18 hodin jsme zváni na benefiční Velikonoční koncert, který se koná zde v kostele. Zahraje houslistka Natálie Kulina, kterou doprovodí Kristýna Znamenáčková. 

Sborová ohlášení na 18. března 2018

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Dnešní sbírka je určená na potřeby sboru. Příští neděli, tj. na Květnou neděli, se konají rodinné bohoslužby od 9.30 zde v Boskovicích.  

2. V úterý se koná schůze nově zvoleného staršovstva. Prosíme všechny členy, aby přišli, na programu bude volba nové kurátorky nebo kurátora sboru.

Sborová ohlášení na 4. března 2018

Vyslechněte si sborová ohlášení:

 

1. Dnes je třetí postní neděle.

2. Příští neděli se konají bohoslužby od 9.30 zde v Boskovicích.

Sborová ohlášení neděle 25. června 2017

Dnes je třetí neděle po Letnicích.

Příští neděli budou bohoslužby v Boskovicích od 9.30, s vysluhováním svaté večeře Páně.

Ohlášky, velikonoce 2017

  1. Dnes je šestá neděle postní. Začíná pašijový týden. Velikonoční program:

 

Sborová ohlášení na 26. února 2017

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Dnes je poslední neděle po svátku Zjevení Páně. Příští týden začíná postní období, podle tradice 40 dnů před velikonocemi. Začíná tedy ve středu. V neděli se sejdeme k bohoslužbě v Boskovicích od 9.30h,  s Večeří Páně.

 

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.

Syndikovat obsah