Sborový program na měsíc ZÁŘÍ 2011

Úřední hodiny ve farní kanceláři: v pondělí a ve čtvrtek od 9 – 12 hod.Farář sboru: Marek Zikmund, Hybešova 9, Boskovice, tel. 516 452 197e-mail: boskovice@evangnet.cz

 

  • Sborový program na měsíc ZÁŘÍ 2011

Neděle 4.9. Rodinné bohoslužby s vysluhováním sv.Večeře Páně 9.30 hod.

Úterý 6.9. Přípravka učitelů NŠ 10.30 hod.
Pravidelná schůze staršovstva 17.00 hod.

Středa 7.9. Poprázdninové setkání dětí 15.30 hod.

Pátek 9.9. Vyučování konfirmandů 14.15 hod.

Neděle 11.9. Bohoslužby v Sudicích 8.15 hod.
Bohoslužby v Boskovicích, NŠ pro děti 9.30 hod.

Středa 14.9. Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.
Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.

Pátek 16.9. Vyučování konfirmandů 14.15 hod.

Sobota 17.9. Setkání střední generace - třicátníků 15.00 hod.

Neděle 18.9. Bohoslužby v Boskovicích, NŠ pro děti 9.30 hod.

Středa 21.9. Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod. Biblická hodina starších dětí 15.30 hod. Zpívání s dětmi 16.30 hod.

Pátek 23.9. Vyučování konfirmandů 14.15 hod.

Neděle 25.9. Bohoslužby v Sudicích 8.15 hod.
Bohoslužby v Boskovicích, NŠ pro děti 9.30 hod.

Středa 28.9. Státní svátek

Pátek 30.9. Vyučování konfirmandů 14.15 hod.
 

  • Setkání mládeže ve Vanovicích - v pátek od 18.00 hod.

 

  • Biblická hodina pro dospělé – bude zahájena v říjnu. 

Ještě se domluvíme, zda skupinky mladších a starších dětí se budou scházet paralelně ve stejnou dobu, nebo každá jiný den.

 
Pastorační a zpovědní služby:
Všem, kteří by se potřebovali a chtěli někomu svěřit se svými osobními problémy a starostmi a ztišit se při společné modlitbě, nebo by se rádi poradili ve věcech víry, nabízí br.farář tohoto sboru své služby a čas. Starším a nemocným nabízíme návštěvu u vás doma nebo v nemocnici.

Můžete se na br.faráře kdykoliv obrátit buď osobně nebo telefonicky a domluvit se na společném setkání.

Tel. kontakt 516 452 197 nebo 605 303 670 (farář Marek Zikmund)

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.