Sborový program na DUBEN 2012

Sborový program na DUBEN 2012

 • Neděle 1.4.

Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním svaté Večeře Páně
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 

 •  Pondělí 2.4. 

Zkouška sborového zpěvu 16.00 hod.

 • Úterý 3.4. 

Schůze staršovstva 17.00 hod.

 •  Středa 4.4. 

Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.
Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 

 • Zelený čtvrtek 5.4. 

Četba pašijového příběhu 18.00 hod.
 

 • Velký pátek 6.4. 

Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním svaté Večeře Páně 9.30 hod.
 

 • Bílá sobota 7.4. 

Vigilie 20.00 hod.
 

 • Neděle Vzkříšení 8.4. 

Bohoslužby v Sudicích s vysluhováním svaté Večeře Páně 8.15 hod.
Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním svaté Večeře Páně
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 

 • Úterý 10.4. 

Kavárnička: Jan Sokol – „Křesťanství a společnost“ 17.00 hod.
 

 • Středa 11.4.

Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.
Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 

 • Čtvrtek 12.4. 

Zkouška sborového zpěvu 16.00 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích 18.00 hod.
 

 • Pátek 13.4.

Vyučování konfirmandů 14.15 hod.
 

 • Sobota 14.4. 

Brigáda – úklid kostela a kolem kostela
 

 • Neděle 15.4.

Rodinné bohoslužby v Boskovicích 9.30 hod.
 

 • Pondělí 16.4. 

Zkouška sborového zpěvu 16.00 hod.

 • Středa 18.4. 

Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.
Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.

 • Čtvrtek 19.4. 

Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích 18.00 hod.
 

 • Pátek 20.4. 

Vyučování konfirmandů 14.15 hod.

 • Neděle 22.4.

Bohoslužby v Sudicích 8.15 hod.
Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.

 • Středa 25.4. 

Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.
Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.

 • Čtvrtek 26.4. 

Zkouška sborového zpěvu 16.00 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích 18.00 hod.
 

 • Pátek – sobota 27.-28.4. 

Soustředění konfirmandů ve Svratouchu 14.15 hod.
 

 • Sobota 28.4. 

Setkání střední generace – „třicátníků“ 15.00 hod.
 

 • Neděle 29.4.  

Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 

 • Pondělí 30.4. 

Zkouška sborového zpěvu 16.00 hod.
 
Pastorační a zpovědní služby:
Všem, kteří by se potřebovali a chtěli někomu svěřit se svými osobními problémy a ztišit se při společné modlitbě, nebo by se rádi poradili ve věcech víry, nabízí br.farář služby a čas.
Starším a nemocným nabízíme návštěvu u vás doma nebo v nemocnici.
Můžete se na br.faráře kdykoliv obrátit, buď osobně nebo telefonicky a domluvit se na společném setkání.

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.