Sborový program na KVĚTEN 2012

Sborový program na KVĚTEN 2012
 

 • Středa 2.5. Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.

Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 

 • Čtvrtek 3.5. Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.

Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích 18.00 hod.
 

 • Pátek 4.5. Vyučování konfirmandů 14.15 hod.

 

 • Sobota 5.5. Setkání konfirmandů se staršovstvem a rodiči 17.00 hod.

 

 • Neděle 6.5. Bohoslužby v Boskovicích – slavnost konfirmace s vysluhováním svaté večeře Páně, nedělní škola pro děti 9.30 hod.

 

 • Středa 9.5. Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.

Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 

 • Čtvrtek 10.5. Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.

Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích 18.00 hod.
 

 • Neděle 13.5. Bohoslužby v Sudicích 8.15 hod.

Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 

 •  Pondělí 14.5. Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.

 

 • Středa 16.5. Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.

Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 
 

 • Čtvrtek 17.5. Nanebevstoupení Páně – bohoslužba v horním sále 18.00 hod.

 

 • Neděle 20.5. Bohoslužby v Boskovicích 

Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 

 • Úterý 22.5. Kavárnička - PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.: „Hrozby současnosti – jaká naděje pro budoucnost?“ 18.00 hod.

 

 • Středa 23.5. Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.

Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 

 • Čtvrtek 24.5. Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.

Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích 18.00 hod.
 
 

 • Sobota 26.5. Setkání zástupců střední generace 15.00 hod.

Bohoslužby v Sudicích s vysluhováním svaté večeře Páně 8.15 hod.
 
 

 • Neděle 27.5. Bohoslužby v Boskovicích – seslání Ducha svatého, vysluhování svaté večeře Páně

Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 

 • Pondělí 28.5. Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.

 

 • Úterý 29.5. Ekumenické úterý 19.00 hod.

 

 • Středa 30.5. Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.

Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 
 
 

 • Pastorační a zpovědní služby

Všem, kteří by se potřebovali a chtěli někomu svěřit se svými osobními problémy a ztišit se při společné modlitbě, nebo by se rádi poradili ve věcech víry, nabízí br.farář služby a čas. Starším a nemocným nabízíme návštěvu u vás doma nebo v nemocnici.
 
Můžete se na bratra faráře kdykoliv obrátit, buď osobně nebo telefonicky a domluvit se na společném setkání.

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.