Sborový program na KVĚTEN 2012

Sborový program na KVĚTEN 2012
 

 • Středa 2.5. Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.

Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 

 • Čtvrtek 3.5. Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.

Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích 18.00 hod.
 

 • Pátek 4.5. Vyučování konfirmandů 14.15 hod.

 

 • Sobota 5.5. Setkání konfirmandů se staršovstvem a rodiči 17.00 hod.

 

 • Neděle 6.5. Bohoslužby v Boskovicích – slavnost konfirmace s vysluhováním svaté večeře Páně, nedělní škola pro děti 9.30 hod.

 

 • Středa 9.5. Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.

Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 

 • Čtvrtek 10.5. Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.

Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích 18.00 hod.
 

 • Neděle 13.5. Bohoslužby v Sudicích 8.15 hod.

Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 

 •  Pondělí 14.5. Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.

 

 • Středa 16.5. Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.

Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 
 

 • Čtvrtek 17.5. Nanebevstoupení Páně – bohoslužba v horním sále 18.00 hod.

 

 • Neděle 20.5. Bohoslužby v Boskovicích 

Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 

 • Úterý 22.5. Kavárnička - PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.: „Hrozby současnosti – jaká naděje pro budoucnost?“ 18.00 hod.

 

 • Středa 23.5. Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.

Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 

 • Čtvrtek 24.5. Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.

Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích 18.00 hod.
 
 

 • Sobota 26.5. Setkání zástupců střední generace 15.00 hod.

Bohoslužby v Sudicích s vysluhováním svaté večeře Páně 8.15 hod.
 
 

 • Neděle 27.5. Bohoslužby v Boskovicích – seslání Ducha svatého, vysluhování svaté večeře Páně

Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 

 • Pondělí 28.5. Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.

 

 • Úterý 29.5. Ekumenické úterý 19.00 hod.

 

 • Středa 30.5. Biblická hodina mladších dětí 15.30 hod.

Biblická hodina starších dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 
 
 

 • Pastorační a zpovědní služby

Všem, kteří by se potřebovali a chtěli někomu svěřit se svými osobními problémy a ztišit se při společné modlitbě, nebo by se rádi poradili ve věcech víry, nabízí br.farář služby a čas. Starším a nemocným nabízíme návštěvu u vás doma nebo v nemocnici.
 
Můžete se na bratra faráře kdykoliv obrátit, buď osobně nebo telefonicky a domluvit se na společném setkání.

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.