Sborový program na ŘÍJEN 2012

Úřední hodiny ve farní kanceláři: v pondělí a ve čtvrtek od 9 – 12 hod. Farář sboru: Marek Zikmund, Hybešova 9, Boskovice, tel. 516 452 197, e-mail: boskovice@evangnet.cz
 
 
Sborový program na ŘÍJEN 2012
 
Pondělí 1.10.
Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.
 
Úterý 2.10.
Pravidelná schůze staršovstva 17.00 hod.
 
Středa 3.10.
Biblická hodina pro děti 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 
Čtvrtek 4.10.
Biblická hodina pro dospělé 18.00 hod.
 
Pátek 5.10.
Vyučování konfirmandů 14.30 hod.
 
Neděle 7.10.
Bohoslužby Díkůvzdání v Boskovicích s vysluhováním svaté Večeře Páně
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 
Středa 10.10.
Biblická hodina pro děti 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 
Čtvrtek 11.10.
Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích 18.00 hod.
 
Pátek 12.10.
Vyučování konfirmandů 14.15 hod.
Návštěva z partnerského sboru v Saalu n.D.
 
Sobota 13.10.
Sborový výlet
 
Neděle 14.10.
Bohoslužby Díkůvzdání v Sudicích s vysluhováním svaté Večeře Páně 8.15 hod.
Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 
Pondělí 15.10.
Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.
 
Středa 17.10.
Biblická hodina pro děti 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 
Čtvrtek 18.10.
Biblická hodina pro dospělé 18.00 hod.
 
Pátek 19.10.
Setkání maminek 9.30 hod.
Vyučování konfirmandů 14.15 hod.
 
Sobota 20.10.
Setkání „třicátníků“ 15.00 hod.
 
Neděle 21.10.
Rodinné bohoslužby v Boskovicích 9.30 hod.
 
Středa 24.10.
Biblická hodina pro děti 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 
Čtvrtek 25.10. – pátek 26.10.
Podzimní prázdniny 
 
Neděle 28.10.
Bohoslužby v Sudicích 8.15 hod.
Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 
Pondělí 29.10.
Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.
 
Středa 30.10.
Biblická hodina pro děti 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
 
Čtvrtek 31.10.
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích 18.00 hod.
 
Pastorační a zpovědní služby:
Všem, kteří by se potřebovali a chtěli někomu svěřit se svými osobními problémy a starostmi a ztišit se při společné modlitbě, nebo by se rádi poradili ve věcech víry, nabízí br.farář tohoto sboru své služby a čas.
 
Starším a nemocným nabízíme návštěvu u vás doma nebo v nemocnici.
 
Můžete se na br.faráře kdykoliv obrátit buď osobně nebo telefonicky a domluvit se na společném setkání.Tel. kontakt: 516 452 197 nebo 605 303 670 (farář Marek Zikmund)

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.