Sborový program na LISTOPAD 2012

S b o r o v ý   p r o g r a m   n a   L I S T O P A D   2 0 1 2 
 
 
Čtvrtek 1.11.
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích...18.00 hod.
 
Pátek 2.11.
Vyučování konfirmandů...14.30 hod.
 
Neděle 4.11.
Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním svaté VP
Nedělní škola pro děti...9.30 hod.
 
Středa 7.11.
Biblická hodina dětí...15.30 hod.
Zpívání s dětmi...16.30 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Sudicích...17.00 hod.
 
Čtvrtek 8.11.
Zkouška zpěvu...16.00 hod. Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích...18.00 hod.
 
Pátek 9.11.
Vyučování konfirmandů...14.30 hod.
 
Sobota 10.11.
Brigáda - úklid v kostele a v parčíku u kostela
 
Neděle 11.11
Bohoslužby v Sudicích...8.15 hod.
Bohoslužby v Boskovicích 
Nedělní škola pro děti...9.30 hod.
 
Pondělí 12.11.
Zkouška pěveckého sboru...16.00 hod.
 
Středa 14.11. 
Biblická hodina dětí...15.30 hod. 
Zpívání s dětmi...16.30 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Sudicích...17.00 hod.
 
Čtvrtek 15.11. 
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích...18.00 hod.
 
 
Pátek 16.11.
Vyučování konfirmandů...14.30 hod.
 
Neděle 18.11.
Rodinné bohoslužby v Boskovicích...9.30 hod.
Ekumenická bohoslužba na památku zemřelých při dopravních nehodách v Letovicích...15.00 hod.
 
Úterý 20.11.
Kavárnička: P. Konzbul o 2.vatikánském koncilu...18.00 hod.
 
Středa 21.11.
Biblická hodina dětí...15.30 hod.
Zpívání s dětmi...16.30 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Sudicích...17.00 hod.
 
Čtvrtek 22.11.
Zkouška zpěvu...16.00 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích...18.00 hod.
 
Pátek 23.11.
Vyučování konfirmandů...14.30 hod.
 
Sobota 24.11.
Setkání „třicátníků“...15.00 hod.
 
Neděle 25.11.
Bohoslužby v Sudicích s vysluhováním svaté VP...8.15 hod.
Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním svaté VP
Nedělní škola pro děti...9.30 hod. 
 
Pondělí 26.11.
Zkouška zpěvu...16.00 hod.
 
Středa 28.11.
Biblická hodina dětí...15.30 hod.
Zpívání s dětmi ...16.30 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Sudicích...17.00 hod.
 
Čtvrtek 29.11.
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích...18.00 hod.
 
Pátek 30.11.
Vyučování konfirmandů...14.30 hod. 
 
 
Pastorační a zpovědní služby:
 
Všem, kteří by se potřebovali a chtěli někomu svěřit se svými osobními problémy a starostmi a ztišit se při společné modlitbě, nebo by se rádi poradili ve věcech víry, nabízí br.farář tohoto sboru své služby a čas.
 
Starším a nemocným nabízíme návštěvu u vás doma nebo v nemocnici.
 
Můžete se na br.faráře kdykoliv obrátit buď osobně nebo telefonicky a domluvit se na společném setkání.
Tel. kontakt: 516 452 197 nebo 605 303 670 (farář Marek Zikmund).
 
Úřední hodiny ve farní kanceláři: v pondělí a ve čtvrtek od 9 – 12 hod.

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.