Sborový program na LISTOPAD 2012

S b o r o v ý   p r o g r a m   n a   L I S T O P A D   2 0 1 2 
 
 
Čtvrtek 1.11.
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích...18.00 hod.
 
Pátek 2.11.
Vyučování konfirmandů...14.30 hod.
 
Neděle 4.11.
Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním svaté VP
Nedělní škola pro děti...9.30 hod.
 
Středa 7.11.
Biblická hodina dětí...15.30 hod.
Zpívání s dětmi...16.30 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Sudicích...17.00 hod.
 
Čtvrtek 8.11.
Zkouška zpěvu...16.00 hod. Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích...18.00 hod.
 
Pátek 9.11.
Vyučování konfirmandů...14.30 hod.
 
Sobota 10.11.
Brigáda - úklid v kostele a v parčíku u kostela
 
Neděle 11.11
Bohoslužby v Sudicích...8.15 hod.
Bohoslužby v Boskovicích 
Nedělní škola pro děti...9.30 hod.
 
Pondělí 12.11.
Zkouška pěveckého sboru...16.00 hod.
 
Středa 14.11. 
Biblická hodina dětí...15.30 hod. 
Zpívání s dětmi...16.30 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Sudicích...17.00 hod.
 
Čtvrtek 15.11. 
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích...18.00 hod.
 
 
Pátek 16.11.
Vyučování konfirmandů...14.30 hod.
 
Neděle 18.11.
Rodinné bohoslužby v Boskovicích...9.30 hod.
Ekumenická bohoslužba na památku zemřelých při dopravních nehodách v Letovicích...15.00 hod.
 
Úterý 20.11.
Kavárnička: P. Konzbul o 2.vatikánském koncilu...18.00 hod.
 
Středa 21.11.
Biblická hodina dětí...15.30 hod.
Zpívání s dětmi...16.30 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Sudicích...17.00 hod.
 
Čtvrtek 22.11.
Zkouška zpěvu...16.00 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích...18.00 hod.
 
Pátek 23.11.
Vyučování konfirmandů...14.30 hod.
 
Sobota 24.11.
Setkání „třicátníků“...15.00 hod.
 
Neděle 25.11.
Bohoslužby v Sudicích s vysluhováním svaté VP...8.15 hod.
Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním svaté VP
Nedělní škola pro děti...9.30 hod. 
 
Pondělí 26.11.
Zkouška zpěvu...16.00 hod.
 
Středa 28.11.
Biblická hodina dětí...15.30 hod.
Zpívání s dětmi ...16.30 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Sudicích...17.00 hod.
 
Čtvrtek 29.11.
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích...18.00 hod.
 
Pátek 30.11.
Vyučování konfirmandů...14.30 hod. 
 
 
Pastorační a zpovědní služby:
 
Všem, kteří by se potřebovali a chtěli někomu svěřit se svými osobními problémy a starostmi a ztišit se při společné modlitbě, nebo by se rádi poradili ve věcech víry, nabízí br.farář tohoto sboru své služby a čas.
 
Starším a nemocným nabízíme návštěvu u vás doma nebo v nemocnici.
 
Můžete se na br.faráře kdykoliv obrátit buď osobně nebo telefonicky a domluvit se na společném setkání.
Tel. kontakt: 516 452 197 nebo 605 303 670 (farář Marek Zikmund).
 
Úřední hodiny ve farní kanceláři: v pondělí a ve čtvrtek od 9 – 12 hod.

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.