Sborový program na PROSINEC 2012

Úřední hodiny ve farní kanceláři: v pondělí a ve čtvrtek od 9 – 12 hod.
Farář sboru: Marek Zikmund, Hybešova 9, Boskovice, tel. 516 452 197, e-mail: boskovice@evangnet.cz
 
 
S b o r o v ý   p r o g r a m   n a   P R O S I N E C   2 0 1 2 
 
 
Sobota 1.12.
Brigáda – úklid kostela
 
1. adventní neděle 2.12. 
Bohoslužby v Boskovicích, vysluhování sv.večeře Páně
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 
Úterý 4.12.
Schůze staršovstva 17.00 hod.
 
Středa 5.12.
Biblická hodina dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Sudicích 17.00 hod.
 
Čtvrtek 6.12.
Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.
 
Pátek 7.12.
Setkání maminek 9.30 hod.
Vyučování konfirmandů 14.30 hod.
 
Sobota 8.12.
Zkouška vánoční hry v kostele 9.00 hod.
 
2. adventní neděle 9.12. 
Bohoslužby v Sudicích 8.15 hod.
Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
Nedělní adventní odpoledne 15.00 hod.
 
Pondělí 10.12.
Zkouška pěveckého sboru 15.45 hod.
Adventní beseda ve Svitávce 18.00 hod.
 
Středa 12.12.
Biblická hodina dětí + zkouška hry 15.30 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Sudicích 17.00 hod.
 
Čtvrtek 13.12.
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích 17.45 hod.
 
Pátek 14.12.
Vyučování konfirmandů 14.30 hod.
 
Sobota 15.12.
Zkouška vánoční hry v kostele 9.00 hod.
 
3. adventní neděle 16.12.
Bohoslužby v Boskovicích 9.30 hod.
 
Středa 19.12.
Biblická hodina dětí 15.30 hod.
 
Čtvrtek 20.12.
Zpívání v Domově důchodců 13.30 hod.
 
Pátek 21.12.
Vyučování konfirmandů 14.30 hod.
 
Sobota 22.12.
Generální zkouška vánoční hry v kostele 9.00 hod.
 
4. adventní neděle 23.12. 
Dětská vánoční slavnost 9.30 hod.
 
Pondělí 24.12.
Štědrý den Štědrovečerní ztišení 16.00 hod.
 
Úterý 25.12.
Boží hod Vánoční Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním svaté Večeře Páně
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 
Středa 26.12.
Mučedníka Štěpána Bohoslužby v Sudicích s vysluhováním svaté Večeře Páně 9.00 hod.
Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 
Neděle 30.12.
Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 
 
Pastorační a zpovědní služby:
Všem, kteří by se potřebovali a chtěli někomu svěřit se svými osobními problémy a starostmi a ztišit se při společné modlitbě, nebo by se rádi poradili ve věcech víry, nabízí br.farář tohoto sboru své služby a čas.
 
Starším a nemocným nabízíme návštěvu u vás doma nebo v nemocnici.
 
Můžete se na br.faráře kdykoliv obrátit buď osobně nebo telefonicky a domluvit se na společném setkání.Tel. kontakt 516 452 197, nebo 605 303 670 (farář Marek Zikmund)

Aktuality sboru

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.