Sborový program na PROSINEC 2012

Úřední hodiny ve farní kanceláři: v pondělí a ve čtvrtek od 9 – 12 hod.
Farář sboru: Marek Zikmund, Hybešova 9, Boskovice, tel. 516 452 197, e-mail: boskovice@evangnet.cz
 
 
S b o r o v ý   p r o g r a m   n a   P R O S I N E C   2 0 1 2 
 
 
Sobota 1.12.
Brigáda – úklid kostela
 
1. adventní neděle 2.12. 
Bohoslužby v Boskovicích, vysluhování sv.večeře Páně
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 
Úterý 4.12.
Schůze staršovstva 17.00 hod.
 
Středa 5.12.
Biblická hodina dětí 15.30 hod.
Zpívání s dětmi 16.30 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Sudicích 17.00 hod.
 
Čtvrtek 6.12.
Zkouška pěveckého sboru 16.00 hod.
 
Pátek 7.12.
Setkání maminek 9.30 hod.
Vyučování konfirmandů 14.30 hod.
 
Sobota 8.12.
Zkouška vánoční hry v kostele 9.00 hod.
 
2. adventní neděle 9.12. 
Bohoslužby v Sudicích 8.15 hod.
Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
Nedělní adventní odpoledne 15.00 hod.
 
Pondělí 10.12.
Zkouška pěveckého sboru 15.45 hod.
Adventní beseda ve Svitávce 18.00 hod.
 
Středa 12.12.
Biblická hodina dětí + zkouška hry 15.30 hod.
Biblická hodina pro dospělé v Sudicích 17.00 hod.
 
Čtvrtek 13.12.
Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích 17.45 hod.
 
Pátek 14.12.
Vyučování konfirmandů 14.30 hod.
 
Sobota 15.12.
Zkouška vánoční hry v kostele 9.00 hod.
 
3. adventní neděle 16.12.
Bohoslužby v Boskovicích 9.30 hod.
 
Středa 19.12.
Biblická hodina dětí 15.30 hod.
 
Čtvrtek 20.12.
Zpívání v Domově důchodců 13.30 hod.
 
Pátek 21.12.
Vyučování konfirmandů 14.30 hod.
 
Sobota 22.12.
Generální zkouška vánoční hry v kostele 9.00 hod.
 
4. adventní neděle 23.12. 
Dětská vánoční slavnost 9.30 hod.
 
Pondělí 24.12.
Štědrý den Štědrovečerní ztišení 16.00 hod.
 
Úterý 25.12.
Boží hod Vánoční Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním svaté Večeře Páně
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 
Středa 26.12.
Mučedníka Štěpána Bohoslužby v Sudicích s vysluhováním svaté Večeře Páně 9.00 hod.
Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 
Neděle 30.12.
Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti 9.30 hod.
 
 
Pastorační a zpovědní služby:
Všem, kteří by se potřebovali a chtěli někomu svěřit se svými osobními problémy a starostmi a ztišit se při společné modlitbě, nebo by se rádi poradili ve věcech víry, nabízí br.farář tohoto sboru své služby a čas.
 
Starším a nemocným nabízíme návštěvu u vás doma nebo v nemocnici.
 
Můžete se na br.faráře kdykoliv obrátit buď osobně nebo telefonicky a domluvit se na společném setkání.Tel. kontakt 516 452 197, nebo 605 303 670 (farář Marek Zikmund)

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.