Vítejte na našich stránkách!

http://boskovice.evangnet.cz/sites/boskovice.evangnet.cz/files

      Jsme členy Českobratrské církve evangelické, lidé věřící i víru hledající. V kostele i na protější faře se setkáváme k bohoslužbám, k rozhovorům nad Biblí, k volným diskusím, ke zpívání, ke sdílení zkušeností a zážitků.
 
 
    Deutsch 
    Nederlands  
    English

 

kazatel: Jiří Bureš
kurátorka: Henrieta Hlubinková
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktuality sboru

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.