Sborová ohlášení na neděli 13. listopadu 2016

Vyslechněte si sborová ohlášení: 

1. Příští neděli se bohoslužby konají od 9.30 hodin v Boskovicích. 

2. Závěrečné promítání z cyklu Dekalog se koná tuto soboru, 19.listopadu od 19.30h v horním sále kostela. Uzavřeme tím celou sérii filmů od režiséra Kieślowského.

3. Za dva týdny, v neděli 27.listopadu, začíná nový cyklus adventních koncertů v našem evangelickém kostele. Zahájíme jej varhanní hudbou. Od 18h vystoupí varhanice Hana Kaslová Ryšavá. Upozorňujeme také na dobročinnou akci Dárkování, které se koná tutéž neděli. Informace k této akci jsou vyvěšeny.

4. Příští sobotu 12.listopadu se koná konvent brněnského seniorátu. Na konventu se scházejí poslanci z jednotlivých sborů seniorátu a rozhodují o důležitých záležitostech. Náš sbor budou na konventu zastupovat farář a kurátorka a dále Jaroslav Přibyl a Marta Pražanová. Zasedání proběhne ve druhém sboru v Brně. 

5. Příští týden se nekoná zkouška pěveckého sboru. Ostatní program je následující:

  • Pondělí  17.00h trubači
  • Úterý      15.30h konfirmandi
  • Středa  proběhne setkání dětí, od 16h mladší a od 17h starší skupina
  • Čtvrtek  16.00h biblická hodina

6. Narozeniny v příštím týdnu oslaví

Radovan Henek (45 let), Boskovice

Josef Buršík, Chrudichromy

Jaroslava Fojtová, Bačov

Andrea Bečičková, Boskovice

Roman Bečička, Boskovice

Všem přejeme slovy žalmu: Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti.

  

Čtení Da 3,8-25
Text: L 21,10-19
Poslání Fp 1,27-28
Písně: 162, 209, 602, 636

Aktuality sboru

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.