Sborová ohlášení na neděli 20. listopadu 2016

Vyslechněte si sborová ohlášení:

1. Příští neděli se bohoslužby konají od 8.15 v Sudicích a od 9.30 hodin v Boskovicích. 

2. Program příštího proběhne jako obvykle – najdete ho ve vývědce v předsálí kostela. 

3. V úterý 22. listopadu se ovšem koná kavárnička. Hostem je Jiří Tengler, farář z Poličky, který nás provede životem mistra Jeronýma Pražského. (Asi víte, že Jeroným byl blízký přítel Jana Husa a byl také pro své názory odsouzen na smrt – tento rok uplynulo 600 let výročí). Takže v úterý 22.11. od 18 hodin zveme na kavárničku s Jeronýmem.

4. Příští neděli 27.listopadu se koná první adventní koncert v našem evangelickém kostele. Zahájíme jej varhanní hudbou. Vystoupí Hana Ryšavá, absolventka Akademie múzických umění v Praze s bohatým repertoárem. Začátek koncertu je v 18 hodin a vstupné je dobrovolné.

5. Připomínáme také dobročinnou akci Dárkování, které se koná rovněž na první adventní neděli. Informace k této akci jsou vyvěšeny.

6. Sestra Marta Rozbořilová je od minulého týdnu hospitalizovaná v nemocnici, prosíme pamatujte na ni ve svých modlitbách.

7. Narozeniny v příštím týdnu oslaví

ze SUDIC

Slavomír Štětkař,
Věra Přibylová,  
Libuše Špidlíková 

a Jan Bohatec z Boskovic


Všem přejeme slovy žalmu:

Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému.

 

ČTENÍ - Mt 5,38-42 
TEXT – 1S 25, 32 – 33
POSLÁNÍ -  Ef 4,22-27

PÍSNĚ: 182, 688, 702, 275

Aktuality sboru

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.