Sborová ohlášení na neděli 20. listopadu 2016

Vyslechněte si sborová ohlášení:

1. Příští neděli se bohoslužby konají od 8.15 v Sudicích a od 9.30 hodin v Boskovicích. 

2. Program příštího proběhne jako obvykle – najdete ho ve vývědce v předsálí kostela. 

3. V úterý 22. listopadu se ovšem koná kavárnička. Hostem je Jiří Tengler, farář z Poličky, který nás provede životem mistra Jeronýma Pražského. (Asi víte, že Jeroným byl blízký přítel Jana Husa a byl také pro své názory odsouzen na smrt – tento rok uplynulo 600 let výročí). Takže v úterý 22.11. od 18 hodin zveme na kavárničku s Jeronýmem.

4. Příští neděli 27.listopadu se koná první adventní koncert v našem evangelickém kostele. Zahájíme jej varhanní hudbou. Vystoupí Hana Ryšavá, absolventka Akademie múzických umění v Praze s bohatým repertoárem. Začátek koncertu je v 18 hodin a vstupné je dobrovolné.

5. Připomínáme také dobročinnou akci Dárkování, které se koná rovněž na první adventní neděli. Informace k této akci jsou vyvěšeny.

6. Sestra Marta Rozbořilová je od minulého týdnu hospitalizovaná v nemocnici, prosíme pamatujte na ni ve svých modlitbách.

7. Narozeniny v příštím týdnu oslaví

ze SUDIC

Slavomír Štětkař,
Věra Přibylová,  
Libuše Špidlíková 

a Jan Bohatec z Boskovic


Všem přejeme slovy žalmu:

Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému.

 

ČTENÍ - Mt 5,38-42 
TEXT – 1S 25, 32 – 33
POSLÁNÍ -  Ef 4,22-27

PÍSNĚ: 182, 688, 702, 275

Aktuality sboru

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.