Sborová ohlášení na neděli 27. listopadu 2016

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Příští neděli se bohoslužby konají od 9.30 hodin v Boskovicích. Při bohoslužbách zazpívá chrámový pěvecký sbor.

2. Dnes po skončení bohoslužeb proběhne dobročinná akce zvaná Dárkování. [vysvětlit průběh]. Výtěžek je určen pro Janu Petrželovou z Brna, která žije sama a stará se o svého syna Martina, který je handicapovaný. Jana s Martinem jezdí dlouhodobě na tábor do Bělče nad Orlicí a i menší částka, kterou dnes vybereme, jim velice pomůže.

3. Dnes večer  se koná první adventní koncert v našem evangelickém kostele. Zahájí jej varhanní hudba, vystoupí Hana Ryšavá, absolventka Akademie múzických umění v Praze a také varhanice ze sboru v Prostějově (vítáme ji tady). Začátek koncertu je v 18 hodin. I letošní cyklus koncertů je benefiční. Vstupné je dobrovolné a  přispějeme jím na zakoupení kvalitního koncertního piana, které bude umístěno zde v evangelickém kostele. [pozvat]

4. Program příštího týdne proběhne jako obvykle – najdete ho ve vývěsce v předsálí kostela. V sobotu dopoledne se bude konat nácvik dětského vánočního divadla. Časy zkoušky upřesní br. farář během týdne.

5. Máme smutnou zprávu: zemřela sestra Miloslava Fojtová z Voděrad, která v posledním půlroce pobývala v penzionu v Boskovicích. Pohřební rozloučení se bude konat zde v kostele, ve čtvrtek předběžně od 15 hodin (není to ještě potvrzeno, sledujte vývěsku). Prosíme zpěváky, aby podle možností přišli a posloužili.

6. Narozeniny v příštím týdnu oslaví:

60 let   Vlasta Řezníčková, Sudice
70 let    Jaroslav   Šmeral, Valchov

Olga Nečasová, Boskovice
František Zemánek, Boskovice

Pavel Sťahel, Sudice
David Lizna, Sudice

Jaroslav Staněk, Bačov

 

Všem přejeme slovy žalmu:
Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. 

 

ČTENÍ    Ř 13,11-14
TEXT – Mt 24,37-44
POSLÁNÍ   Iz 2,2-5
PÍSNĚ:  488, 613, Sv239, Sv57, Sv28  487

Aktuality sboru

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.