Sborová ohlášení na neděli 27. listopadu 2016

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Příští neděli se bohoslužby konají od 9.30 hodin v Boskovicích. Při bohoslužbách zazpívá chrámový pěvecký sbor.

2. Dnes po skončení bohoslužeb proběhne dobročinná akce zvaná Dárkování. [vysvětlit průběh]. Výtěžek je určen pro Janu Petrželovou z Brna, která žije sama a stará se o svého syna Martina, který je handicapovaný. Jana s Martinem jezdí dlouhodobě na tábor do Bělče nad Orlicí a i menší částka, kterou dnes vybereme, jim velice pomůže.

3. Dnes večer  se koná první adventní koncert v našem evangelickém kostele. Zahájí jej varhanní hudba, vystoupí Hana Ryšavá, absolventka Akademie múzických umění v Praze a také varhanice ze sboru v Prostějově (vítáme ji tady). Začátek koncertu je v 18 hodin. I letošní cyklus koncertů je benefiční. Vstupné je dobrovolné a  přispějeme jím na zakoupení kvalitního koncertního piana, které bude umístěno zde v evangelickém kostele. [pozvat]

4. Program příštího týdne proběhne jako obvykle – najdete ho ve vývěsce v předsálí kostela. V sobotu dopoledne se bude konat nácvik dětského vánočního divadla. Časy zkoušky upřesní br. farář během týdne.

5. Máme smutnou zprávu: zemřela sestra Miloslava Fojtová z Voděrad, která v posledním půlroce pobývala v penzionu v Boskovicích. Pohřební rozloučení se bude konat zde v kostele, ve čtvrtek předběžně od 15 hodin (není to ještě potvrzeno, sledujte vývěsku). Prosíme zpěváky, aby podle možností přišli a posloužili.

6. Narozeniny v příštím týdnu oslaví:

60 let   Vlasta Řezníčková, Sudice
70 let    Jaroslav   Šmeral, Valchov

Olga Nečasová, Boskovice
František Zemánek, Boskovice

Pavel Sťahel, Sudice
David Lizna, Sudice

Jaroslav Staněk, Bačov

 

Všem přejeme slovy žalmu:
Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. 

 

ČTENÍ    Ř 13,11-14
TEXT – Mt 24,37-44
POSLÁNÍ   Iz 2,2-5
PÍSNĚ:  488, 613, Sv239, Sv57, Sv28  487

Aktuality sboru

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.