Sborová ohlášení na neděli 1. ledna 2017

Vyslechněte si sborová ohlášení :                   

1.     

Dnes je 1. neděle po vánocích a současně novoroční bohoslužba. Mockrát děkujeme br. faráři Jiřímu Šimsovi za jeho dnešní službu.

2.     

Další bohoslužebné shromáždění se koná 8.ledna. Bohoslužby budou čtené, bratr farář

Bureš je od příštího víkendu i s rodinou na dovolené.

3.     

Program přes týden – v pondělí 2. ledna se od 17 hodin koná zkouška trubačů. V úterý 3. ledna se sejdou konfirmandi od 15.30h, ve středu mladší i starší děti na náboženství a ve čtvrtek od 16h se koná biblická hodina. Zkouška zpěvu se v první půli ledna nekoná.

4.     

Od pondělí 9. ledna do pátku 13. ledna se koná Alianční týden modliteb, kdy se sejdou církve z ekumeny. V úterý 10.ledna v 18 hodin bude setkání zde v Boskovicích, v pátek 13. ledna v 18 hodin pak v Sudicích. Celý podrobný program visí v předsíni kostela.

5.  

 

Vzadu v kostele jsou ještě k dostání výtisky Evangelického kalendáře anebo duchovních

úvah Na každý den, obojí na rok 2017, kus za 80 Kč.

 

6.     

Narozeniny v následujícím týdnu oslaví

 

Zdenka Švecová, Boskovice

Libuše Dostálová, Boskovice

Dobroslava Přikrylová, Boskovice 

Oldřiška Skoupá, Boskovice

 

Tomáš Podškupka, Hrádkov

 

Vlasta Horáková, Svitávka

Aleš Randula, Svitávka

 

Rudolf Kotrhonz, Sudice

Jarmila Špidlíková, Sudice

Anna Přibylová, Sudice

 

 

Daniela Ambrozová, Chrudichromy

Milada Braunšlégrová, Velenov

 

Jubilantům přejeme slovy žalmu:

V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání! (Ž 3,9)

Aktuality sboru

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.