Sborová ohlášení na 15. ledna 2017

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Příští týden budeme slavit bohoslužby v Sudicích od 8.15h a v Boskovicích od 9.30h.

2. V lednu probíhá cyklus ekumenických modliteb. Dnes od 17.30h bude v Blansku modlitební  setkání v Bratrské jednotě baptistů, kde kázáním poslouží br. f. Bureš. Příští neděli od 15h se pak koná slavnostní ekumenická bohoslužba v Letovicích u katolíků, v chrámu sv. Prokopa.

3. Bratři a sestry z církve adventistů, nám nabídli představení dětského muzikálu Díra. Muzikál proběhne za měsíc v našem kostele, po rodinných bohoslužbách 19. února od 11h. 

4. Máme také dvě seniorátní pozvánky: V pátek 27.ledna se koná nejen mládežnický Ples pod názvem PLESEM v Brně Lužánkách. A v sobotu 28.ledna potom proběhne Brněnské sboropění od 10h v Blahoslavově domě v Brně.

5. V týdnu proběhnou tato obvyklá sborová setkání:

Pondělí 17h trubači

Úterý 15.30h konfirmandi

Středa náboženství pro děti, od 16h mladší a od 17h starší skupina

Čtvrtek 16h biblická hodina 17.15h pěvecký sbor

 

6. Přinášíme také smutnou zprávu. Ve věku 102 let zemřel farář, teolog a publicista Josef Veselý. Za jeho život poděkujeme při bohoslužbách v pátek 20.ledna v 16h v Blahoslavově domě.

 

7. Narozeniny v následujícím týdnu oslaví

Boskovice

Milena Betincová,

Josef Hons, 

MiladaBuchtová, 

Marcela Dufková, 

Vlasta Fabiánková, 

Jiřina Bubeníková, 

 

Sudice

Milada Mifková, 

Helena Špidlíková, 

Svitávka

Lydie Hlaváčková, 

Zdena Škrabalová, 

 

 

Jubilantům přejeme slovy žalmu:

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. (Ž 145) 

 

Písně: 613 / 638 / 632 / 182

ČTENÍ Mk 12:41 - 44
TEXT 1Kr 17,8 -12
POSLÁNÍ Žd 13,15-16

Aktuality sboru

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.