Sborová ohlášení na 12. února 2017

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Dnes je šestá neděle po svátku Zjevení Páně. Příští neděli slavíme rodinnou bohoslužbu, pro malé i velké.

 

2. Příští týden, v neděli 19. února, bude v našem kostele představení dětského muzikálu Díra, které připravili bratři a sestry adventisté na letním táboře. Muzikál proběhne od 11h. Srdečně zveme na toto hudební představení!

 

3. V sobotu 25.února se koná tradiční karneval pro malé i velké v modlitebně Sudicích. Zveme nejen rodiny s dětmi, ale i další, kdo byste chtěli přijít. Letošním tématem karnevalu jsou Filipínské ostrovy.

 

4. Poslední únorovou neděli začíná nový cyklus filmů s diskusí, pod názvem Nedělníci. Jednotlivé filmy spojují postavy duchovních, farářů, farářek nebo řeholníků. Prvním filmem, který za 14 dní uvidíme, je snímek Misie. Oproti minulému roku bude promítání probíhat od 18 hodin.

 

5. Dopředu také ohlašujeme, že v pátek 3. března proběhne světový den modliteb. Organizuje jej sestra kurátorka Hlubinková, která vás bude porůznu vyzývat, abyste jí s přípravou pomohly.

 

6. Přinášíme také zprávu z jednání staršovstva. Z adventních koncertů a soukromých darů se podařilo zatím shromáždit 87 220 korun na nákup koncertního piana do našeho kostela. Nyní budeme hledat vhodný nástroj.

 

7. V týdnu proběhnou všechna obvyklá sborová setkání, kromě zkoušky trubačů, která se v pondělí nekoná.

 

8. Narozeniny v následujícím týdnu oslaví

65 let Jarmila Špidlíková, Sudice

...Boskovice
Hana Pařilová, Boskovice
Miroslav Bartoň, Boskovice
Lukáš Winkler, Boskovice


...a dále
Helena Tihounová, Sudice
Miloš Ambros, Chrudichromy

 

Jubilantům vyřizujeme slova žalmu:  Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.

 

Písně:   Ž 119 / 440 / 684 / 443
ČTENÍ: Lv 19, 1-2. 9-18, 
TEXT: Mt 5,38-48, 
POSLÁNÍ: 1K 3,18-23

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.