Sborová ohlášení na 26. února 2017

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Dnes je poslední neděle po svátku Zjevení Páně. Příští týden začíná postní období, podle tradice 40 dnů před velikonocemi. Začíná tedy ve středu. V neděli se sejdeme k bohoslužbě v Boskovicích od 9.30h,  s Večeří Páně.

 

2. Dnes od 18 hodin začíná nový cyklus filmů s diskusí, pod názvem Nedělníci. Jednotlivé filmy spojují postavy duchovních, farářů, farářek nebo řeholníků. Prvním filmem, který uvedeme, je film Misie od režiséra Rolanda Joffé [žofé].

 

3. V pátek 3. března proběhne Světový den modliteb od 16 hodin, zde v kostele v horním sále. Letos jej připravily organizátorky z Filipín. Čeá nás společná modlitba a poté posezení s občerstvením.

 

4. Vyhlašujeme opět sbírku na Josefinu, dívku z Nigerie, kterou náš sbor dlouhodobě podporuje.

 

5. V týdnu proběhnou všechna obvyklá sborová setkání.

 

6. Narozeniny v následujícím týdnu oslaví

 

Boskovice

Zdenka Dufková

Petra Daňková  

Eva Štarková

René Valenta

 

Pavel Podškubka, Hrádkov

Daniela Keprtová, Blansko 

Květoslava Lexmanová, Svitávka

Jaroslav Dufka, Sudice

Miloslava Hladilová, Sudice

 

 

Jubilantům vyřizujeme slova žalmu:

Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.

 

Písně: Ž 71 / 667 / 662 / 636  

ČTENÍ   Iz 49, 8-16

TEXT: Mt 6,24-34

POSLÁNÍ: Ga 6,7-10

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.