Ohlášky, velikonoce 2017

  1. Dnes je šestá neděle postní. Začíná pašijový týden. Velikonoční program:

 

  • Na Zelený čtvrtek 13.dubna od 17.00 chystáme společnou Sederovou večeři a program Andreho Knola. (Prosíme, se budete chtít zúčastnit sederové večeře, dejte to vědět Petře Burešové, kvůli přípravě pokrmů.)
  • Velkopáteční bohoslužbu s zpěvem pěv. sboru v pátek 14.dubna od 17.00.
  • Bohoslužba na Hod Boží Velikonoční, proběhne v Boskovicích od 9.30 - doprovodí ji trubači Consonare.

 

  1. Sbírka z minulé neděle vynesla _________.  Dnešní sbírka je určená pro potřeby sboru.

 

  1. Jak jste si jistě všimli, máme zde v kostele nové piano. Bylo pořízeno z výtěžku adventních koncertů a z darů spolků i jednotlivců. Nástroj bude sloužit nejen sboru, ale i občanům Boskovic a okolí. Slavnostní inaugurační koncert proběhne ve čtvrtek 20. dubna od 19 hodin. Zahrají na něm Kristýna Znamenáčková a Jiří Hrubý, zazpívá pěvecký sbor Nota. Vstupné je dobrovolné – a všichni jste samozřejmě zváni!

 

 

  1. V následujícím týdnu se konají následující setkání

V pondělí            zkouška trubačů od 17h                zkouška zpěvu od 17.15h

V úterý                setkání konfirmandů od 14.30h              

Od středy dále už neproběhnou běžná setkání, namísto toho máme velikonoční program.

 

  1. Narozeniny v následujícím týdnu oslaví

 

10 let Nela Daňková, Bce

 

Stanislav Herzán, Bce

Veronika Ošlejšková, Bce

Jakub Kovář, Bce

 

 Jubilantům vyřizujeme slovo Žalmu:

 Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh,  moje budoucnost je ve tvých rukou."  

Aktuality sboru

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.