Ohlášky, velikonoce 2017

  1. Dnes je šestá neděle postní. Začíná pašijový týden. Velikonoční program:

 

  • Na Zelený čtvrtek 13.dubna od 17.00 chystáme společnou Sederovou večeři a program Andreho Knola. (Prosíme, se budete chtít zúčastnit sederové večeře, dejte to vědět Petře Burešové, kvůli přípravě pokrmů.)
  • Velkopáteční bohoslužbu s zpěvem pěv. sboru v pátek 14.dubna od 17.00.
  • Bohoslužba na Hod Boží Velikonoční, proběhne v Boskovicích od 9.30 - doprovodí ji trubači Consonare.

 

  1. Sbírka z minulé neděle vynesla _________.  Dnešní sbírka je určená pro potřeby sboru.

 

  1. Jak jste si jistě všimli, máme zde v kostele nové piano. Bylo pořízeno z výtěžku adventních koncertů a z darů spolků i jednotlivců. Nástroj bude sloužit nejen sboru, ale i občanům Boskovic a okolí. Slavnostní inaugurační koncert proběhne ve čtvrtek 20. dubna od 19 hodin. Zahrají na něm Kristýna Znamenáčková a Jiří Hrubý, zazpívá pěvecký sbor Nota. Vstupné je dobrovolné – a všichni jste samozřejmě zváni!

 

 

  1. V následujícím týdnu se konají následující setkání

V pondělí            zkouška trubačů od 17h                zkouška zpěvu od 17.15h

V úterý                setkání konfirmandů od 14.30h              

Od středy dále už neproběhnou běžná setkání, namísto toho máme velikonoční program.

 

  1. Narozeniny v následujícím týdnu oslaví

 

10 let Nela Daňková, Bce

 

Stanislav Herzán, Bce

Veronika Ošlejšková, Bce

Jakub Kovář, Bce

 

 Jubilantům vyřizujeme slovo Žalmu:

 Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh,  moje budoucnost je ve tvých rukou."  

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.