Sborová ohlášení neděle 25. června 2017

Dnes je třetí neděle po Letnicích.

Příští neděli budou bohoslužby v Boskovicích od 9.30, s vysluhováním svaté večeře Páně.

 

1.   Dnešní sbírka je sbírkou solidarity sborů naší církve. Dnes přispíváme na vzdálené bratry a sestry, na šíření evangelia na nových místech a malých sborech. Prosím pamatujte na tuto důležitou věc při vychzení.

 

2. Tento se završují úterní ekumenická setkání – výjimečně – koncertem. Přijede kytarista Slávek Klecandr ze skupiny Oboroh, v úterý 27. Června od 18 hodin vystoupí v našem kostele. Přiveze také písně z nového CD, se svatodušním tématem. Vstupné je dobrovolné – srdečně zveme.

 

3.    Děkujeme všem ,kdo jste se podíleli na přípravě a zázemí Sborové neděle v minulém týdnu a včerejšího výletu. Obojí se moc pěkně vydařilo.

 

4.  Jak jste si všimli, bylo doknčena oprava předkostelí. Zbyl ještě materiál, který si můžeme rozebrat. Obraťte se na s. Hlubinkovou (br. f. Bureše).

 

5.    Program přes týden

v pondělí se sejdou trubači                             od 17 hodin

v úterý je koncert Slávka Klecandra               od 18 hodin

 

Ostatní sborová setkání se v měsíci červnu již nekonají.

 

6.  Narozeniny v následujícím týdnu oslaví

 

Petr Kolouch, Boskovice

Jarmila Winklerová, Boskovice

Renata Dostálová, Boskovice

Vlasta Šmeralová, Vážany

                                                       

Přejeme jim slovy žalmu:   

Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!

 

Po bohoslužbě nás čeká občerstvení u kávy a čaje – a děti tradiční zmrzlina!

 

čtení: Lk 16,19-31               

text: Nu 6,24-26                  

poslání: 1P 3,8-9

 

Písně:       488      66        627      605      611

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.