Sborová ohlášení na 4. března 2018

Vyslechněte si sborová ohlášení:

 

1. Dnes je třetí postní neděle.

2. Příští neděli se konají bohoslužby od 9.30 zde v Boskovicích.

3. Oznamujeme, že v neděli 18. března, se bude od 9.30h konat sborové shromáždění, na němž bude volena polovina staršovstva. Shromáždění je platné při jakékoli účasti členů.

4. Toto úterý, 6. března, chystáme kavárničku s Danem Tramplerem. cestovatelem a fotografem. Bude vyprávět o své cestě do Severního a středního Vietnamu, nad svými snímky. Setkání má podtitul Lidé hor a měst.

5. Program přes týden proběhne jako obvykle. V úterý však nebude zkouška trubačů. V pátek se sejde mládež v Letovicích, od 18 hodin.

6. Na sbor přišlo smuteční oznámení: zemřel Daniel Henych, farář z Dejvic, autor textů z EZ i několika vánočních divadelních her. Oznámení je vyvěšeno v předsálí kostela.

 

7. V tomto týdnu slaví narozeniny tito členové sboru:

 

60 let Miroslav Přikryl, Sudice

60 let Ladislav Přibyl, Sudice

40 let Vladimíra Suková, Míchov

 

SUDICE

Miloslava Hladilová, Věra Fialová, 

Jaroslav Kučírek, Jaroslav Dufka, Jarmila Roupová, 

 

dále

Květoslava Lexmanová, Svitávka

František Stara, Lhota Rapotina

Naděžda Konečná, Okrouhlá

Věra Blahová, Boskovice

 

Vyřizujeme jim slova žalmu:

U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení!

 

 

ČTENÍ: Iz 50:4 - 7 

Text: J 18,15-27

POSLÁNÍ: Ř , 6-9

Písně: 130, 643, 324, 308 (VP), 690

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.