Sborová ohlášení na 18. března 2018

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Dnešní sbírka je určená na potřeby sboru. Příští neděli, tj. na Květnou neděli, se konají rodinné bohoslužby od 9.30 zde v Boskovicích.  

2. V úterý se koná schůze nově zvoleného staršovstva. Prosíme všechny členy, aby přišli, na programu bude volba nové kurátorky nebo kurátora sboru.

3. Program přes týden proběhne jako obvykle, s výjimkou zkoušky trubačů, která se nekoná.

4. Oznamujeme smutnou zprávu – ve věku 92 let zemřel farář Alfréd Kocáb, který dlouhá léta působil ve sboru u Salvátora v Praze. Rozloučení v tamním sboru proběhne ve čtvrtek od 10.30.

5. V tomto týdnu slaví narozeniny:


80 let  Jana Gregorová, Svitávka

 

Dále mají narozeniny tito členové sboru:

Jana Podškubková, 

Veronika Buchtelová,  

Richard  Vintr, 

Lucie a Tomáš Palánovi,  

Zdenka Petrželková, 

Miroslav Suk, 

Jitka Veselá, 

Dagmar Kšicová, 

Robert Betinec, 

Vlasta Širůčková, 

Jaroslava Havelková, 

Libuše Musilová.

 

Vyřizujeme jim slova žalmu:

Hospodine, ke svým svědectvím nakloň mé srdce!

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.