Sborová ohlášení na 18. března 2018

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Dnešní sbírka je určená na potřeby sboru. Příští neděli, tj. na Květnou neděli, se konají rodinné bohoslužby od 9.30 zde v Boskovicích.  

2. V úterý se koná schůze nově zvoleného staršovstva. Prosíme všechny členy, aby přišli, na programu bude volba nové kurátorky nebo kurátora sboru.

3. Program přes týden proběhne jako obvykle, s výjimkou zkoušky trubačů, která se nekoná.

4. Oznamujeme smutnou zprávu – ve věku 92 let zemřel farář Alfréd Kocáb, který dlouhá léta působil ve sboru u Salvátora v Praze. Rozloučení v tamním sboru proběhne ve čtvrtek od 10.30.

5. V tomto týdnu slaví narozeniny:


80 let  Jana Gregorová, Svitávka

 

Dále mají narozeniny tito členové sboru:

Jana Podškubková, 

Veronika Buchtelová,  

Richard  Vintr, 

Lucie a Tomáš Palánovi,  

Zdenka Petrželková, 

Miroslav Suk, 

Jitka Veselá, 

Dagmar Kšicová, 

Robert Betinec, 

Vlasta Širůčková, 

Jaroslava Havelková, 

Libuše Musilová.

 

Vyřizujeme jim slova žalmu:

Hospodine, ke svým svědectvím nakloň mé srdce!

Aktuality sboru

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.