Sborová ohlášení na 6. května 2018

    1. Dnes je 5. neděle velikonoční.

 

    2. Program přes týden: v pondělí je zkouška pěveckého sboru a v úterý trubačů. 

 

    3. Ve středu se sejde staršovstvo sboru od 17 hodin.

 

    4. Setkání dětí se však ve středu nekoná, ani biblická hodina ve čtvrtek. Děti i dospělé zveme k čtvrteční oslavě svátku Nanebevstoupení Páně, kdy proběhne bohoslužba pod širým nebem, s vysluhováním večeře Páně. Tentokrát se koná u kaple sv. Otýlie (v polích mezi Sudicemi a Boskovicemi). Společně vyjdeme v 16h po polní cestě vedoucí z ulice Dřevařské. Po bohoslužbě se pohostíme z toho, co kdo přinese. V případě deště se bohoslužba nekoná.

 

    5. Dnes večer od 19h promítáme další představení filmového klubu. Uvedeme western Tři pohřby režiséra Tommy Lee Jonese [tomy lí džounse], filmový příběh o zločinu a pokání.

 

    6. Na sbor přišlo smuteční oznámení: zemřel br. farář Jiří Polma, kazatel Jednoty bratrské, později senior našeho Ochranovského seniorátu. Parte je vyvěšeno v předsálí kostela.

 

    7. Narozeniny v následujícím týdnu oslaví:
 

Černá Hora  

Marta Pražanová

 

BOSKOVICE

Marie Bušinová

Otto Paroulek 

Jan Havelka 

Josef Janík 

Jaroslava Krejčířová

Jan Vykoukal

 

SUDICE

Josef Paroulek

Jarmila Sýkorová

Vlasta Šmeralová

  

Vyřizujeme jim slova žalmu: Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí,  dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory vstříc Hospodinu.

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.