Sborová ohlášení na 6. května 2018

    1. Dnes je 5. neděle velikonoční.

 

    2. Program přes týden: v pondělí je zkouška pěveckého sboru a v úterý trubačů. 

 

    3. Ve středu se sejde staršovstvo sboru od 17 hodin.

 

    4. Setkání dětí se však ve středu nekoná, ani biblická hodina ve čtvrtek. Děti i dospělé zveme k čtvrteční oslavě svátku Nanebevstoupení Páně, kdy proběhne bohoslužba pod širým nebem, s vysluhováním večeře Páně. Tentokrát se koná u kaple sv. Otýlie (v polích mezi Sudicemi a Boskovicemi). Společně vyjdeme v 16h po polní cestě vedoucí z ulice Dřevařské. Po bohoslužbě se pohostíme z toho, co kdo přinese. V případě deště se bohoslužba nekoná.

 

    5. Dnes večer od 19h promítáme další představení filmového klubu. Uvedeme western Tři pohřby režiséra Tommy Lee Jonese [tomy lí džounse], filmový příběh o zločinu a pokání.

 

    6. Na sbor přišlo smuteční oznámení: zemřel br. farář Jiří Polma, kazatel Jednoty bratrské, později senior našeho Ochranovského seniorátu. Parte je vyvěšeno v předsálí kostela.

 

    7. Narozeniny v následujícím týdnu oslaví:
 

Černá Hora  

Marta Pražanová

 

BOSKOVICE

Marie Bušinová

Otto Paroulek 

Jan Havelka 

Josef Janík 

Jaroslava Krejčířová

Jan Vykoukal

 

SUDICE

Josef Paroulek

Jarmila Sýkorová

Vlasta Šmeralová

  

Vyřizujeme jim slova žalmu: Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí,  dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory vstříc Hospodinu.

Aktuality sboru

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.