Vítejte

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích

adresa: Hybešova 9, Boskovice
číslo bankovního účtu: 153291224/0300
 
farář: Jiří Bureš
kurátorka: Marta Pražanová
 
-----------------------
 
 
 
FIlm & spiritualita
 
On-line debata nad filmem Chlast - 7. února od 20 hodin

https://meet.google.com/zhj-qhsu-yvz

 
 
 
 


Bohoslužba 2. neděle po Zjevení Páně


Odkaz na bohoslužbu:
http://www.uschovna.cz/zasilka/HDBFS8HS26JHJM9Y-MFZ

Texty: 1 Sa 3,1-10
http://biblenet.cz/app/b?book=Sam1&no=3

Evangelium podle Jana 1,43-51
http://biblenet.cz/app/b?book=John&no=1&search=Otev%C5%99%C3%ADt

Písně:
Dodatek 680 - Nás zavolal jsi Pane
Svítá 331 - To já ó Pane můj
Evangelický zpěvník 440 - Ozvi se Pane můj
Dodatek 678 - Jeden Pán, jedna víra

Sbírka byla tentokrát celocírkevní - na Fond křesťanské služby. Církev z něj pomáhá těm, kdo v ní slouží, pokud se ocitnou v těžké či krizové situaci.
Pokud chcete přispět, zašlete prosím peníze na účet sboru  153291224/0300  s variabilním symbolem 777. Děkujeme!

Zveme také na online Ekumenické diskusní a modlitební setkání  - budete jej moci opět sledovat v úterý v 18 hodin na youtube kanálu Církve bratrské v Letovicích.
https://www.youtube.com/channel/UCeZVL_N9h-S4ck58TqhFQuQ
 
 
 
Bohoslužby v lednu 2021
 
- se konají pouze v ev. kostele v Boskovicích, v různých časech.
- maximální počet účastníků je 15.
- pokud jste nejistí ohledně možné účasti, kontaktujte faráře sboru na mail: boskovice@evangnet.cz.
 
Termíny:
 
9.00 - bohoslužba
10.30 - bohoslužba (zejména) pro rodiny
10.30 - dětská bohoslužba v oddělených prostorách
 
Přejeme vám Boží blízkost, ochranu a požehnání do nového roku! 
 
 
 
 
Dvě vánoční rozhlasové hry
 
Kouzelníkův sen
 
Rozhlasová hra dětí, podle zdramatizovaného textu Karla Čapka. Text a režie: Jiří Bureš. Hudba: Zuzana Burešová.
 
 
 
 
Už nikdy sám
 
Rozhlasová hra konfirmandů, podle zdramatizovaného textu Svatopluka Karáska . Text: Jiří Bureš. Režie a střih: Tomáš Trumpeš
 
 


 
 

-----------------------
 
 
Záznam bohoslužby z kostela, 1. advent


www.uschovna.cz/zasilka/FLB72ADEN8E9K8BN-535

Text: 1 Petrova 3, 15-18
Písně:
161, 1.4  Tebe Bože chválíme
648  Kristus je má síla
672 Dej nám moudrost, odvahu


 

 

 

Aktuální informace a fotografie
 
na našem facebookovém profilu.fb

 
 
Patříme k Českobratrské církvi evangelické, jsme lidé věřící i víru hledající.V kostele i na faře se setkáváme k bohoslužbám, k rozhovorům nad Biblí, ke zpívání, k volným diskusím, ke sdílení zkušeností a zážitků...


 
 

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.