Sborový program na leden 2010

 L e d e n   2 0 1 0

 •  Pátek 1.1.  

9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním sv.Večeře Páně

 • Neděle 3.1.

9.15 hod. / Modlitební ztišení,
9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním sv.Večeře Páně

 • Neděle 3.1.

9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním sv.Večeře Páně
Nedělní škola pro děti

 • Pondělí 4.1.

16.00 hod. / Zkouška pěveckého sboru

 • Úterý 5.1.

9.30 hod. / Přípravka učitelů NŠ

 • Středa 6.1.

15.30 hod. / Biblická hodina mladších dětí
15.30 hod. / Miniklub pro předškolní děti
16.30 hod. / Zpívání s dětmi

 • Čtvrtek 7.1.

17.00 hod. / Schůze staršovstva

 • Pátek 8.1.

14.15 hod. / Biblická hodina starších dětí
16.00 hod. / Sportování

 • Neděle 10.1.

8.15 hod. / Bohoslužby v Sudicích
9.15 hod. / Modlitební ztišení
9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti

 • Pondělí 11.1.

16.00 hod. / Zkouška pěveckého sboru

 • Úterý 12.1.

18.00 hod. / Shromáždění při Aliančním týdnu modliteb v Boskovicích

 • Středa 13.1.

15.30 hod. / Biblická hodina mladších dětí
15.30 hod. / Miniklub – pro předškolní děti
16.30 hod. / Zpívání s dětmi
18.00 hod. / Shromáždění při Aliančním týdnu modliteb v Sudicích

 • Čtvrtek 14.1.

18.00 hod. / Shromáždění při Aliančním týdnu modliteb ve Vanovicích

 • Pátek 15.1.

14.15 hod. / Biblická hodina starších dětí
16.00 hod. / Sportování

 • Neděle 17.1.

9.15 hod. / Modlitební ztišení
9.30 hod. / Rodinné bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti

 • Pondělí 18.1.

16.00 hod. / Zkouška pěveckého sboru

 • Úterý 19.1.

18.00 hod. / Ekumenická bohoslužba

 • Středa 20.1.

15.30 hod. / Biblická hodina mladších dětí
15.30 hod. / Miniklub – pro předškolní děti
16.30 hod. / Zpívání s dětmi
17.00 hod. / Biblická hodina pro dospělé v Sudicích

 • Čtvrtek 21.1.

18.00 hod. / Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích

 • Pátek 22.1.

14.15 hod. / Biblická hodina starších dětí

 • Neděle 24.1.

8.15 hod. / Bohoslužby v Sudicích
9.15 hod. / Modlitební ztišení
9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti

 • Pondělí 25.1. – pátek 29.1.

Farářský kurz v Praze
Pravidelná shromáždění se nekonají
Pololetní prázdniny

 • Sobota 30.1.

15.30 hod. / Setkání „třicátníků“ – střední generace

 • Neděle 31.1.

9.15 hod. / Modlitební ztišení
9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti
 
 
 
Alianční týden modliteb 11. - 15. ledna 2010
 Křesťanské církve v Boskovicích a okolí srdečně zvou ke společným modlitbám a úvahám v týdnu od 11. do 15.ledna 2010 v rámci Aliančního týdne modliteb - společná shromáždění církví zastoupených v našem městě a okolí.
 
Začátek v 18.00 hod.:

 • v pondělí  - 11.1. - v Církvi bratrské v Letovicích

 • v úterý  - 12.1. - v evangelickém kostele v Boskovicích

 • ve středu  - 13.1. – ve sborovém domě ČCE v Sudicích

 • ve čtvrtek - 14.1. – na evangelické faře ve Vanovicích

 • v pátek - 15.1. – v modlitebně CASD na Roubanině

 
Od 18. do 25.ledna 2010 se koná Týden modliteb za jednotu křesťanů
Společná bohoslužba se bude konat v úterý 19.ledna v 18.00 hod. v evangelickém kostele v Boskovicích

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.