Sborový program na leden 2010

 L e d e n   2 0 1 0

 •  Pátek 1.1.  

9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním sv.Večeře Páně

 • Neděle 3.1.

9.15 hod. / Modlitební ztišení,
9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním sv.Večeře Páně

 • Neděle 3.1.

9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním sv.Večeře Páně
Nedělní škola pro děti

 • Pondělí 4.1.

16.00 hod. / Zkouška pěveckého sboru

 • Úterý 5.1.

9.30 hod. / Přípravka učitelů NŠ

 • Středa 6.1.

15.30 hod. / Biblická hodina mladších dětí
15.30 hod. / Miniklub pro předškolní děti
16.30 hod. / Zpívání s dětmi

 • Čtvrtek 7.1.

17.00 hod. / Schůze staršovstva

 • Pátek 8.1.

14.15 hod. / Biblická hodina starších dětí
16.00 hod. / Sportování

 • Neděle 10.1.

8.15 hod. / Bohoslužby v Sudicích
9.15 hod. / Modlitební ztišení
9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti

 • Pondělí 11.1.

16.00 hod. / Zkouška pěveckého sboru

 • Úterý 12.1.

18.00 hod. / Shromáždění při Aliančním týdnu modliteb v Boskovicích

 • Středa 13.1.

15.30 hod. / Biblická hodina mladších dětí
15.30 hod. / Miniklub – pro předškolní děti
16.30 hod. / Zpívání s dětmi
18.00 hod. / Shromáždění při Aliančním týdnu modliteb v Sudicích

 • Čtvrtek 14.1.

18.00 hod. / Shromáždění při Aliančním týdnu modliteb ve Vanovicích

 • Pátek 15.1.

14.15 hod. / Biblická hodina starších dětí
16.00 hod. / Sportování

 • Neděle 17.1.

9.15 hod. / Modlitební ztišení
9.30 hod. / Rodinné bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti

 • Pondělí 18.1.

16.00 hod. / Zkouška pěveckého sboru

 • Úterý 19.1.

18.00 hod. / Ekumenická bohoslužba

 • Středa 20.1.

15.30 hod. / Biblická hodina mladších dětí
15.30 hod. / Miniklub – pro předškolní děti
16.30 hod. / Zpívání s dětmi
17.00 hod. / Biblická hodina pro dospělé v Sudicích

 • Čtvrtek 21.1.

18.00 hod. / Biblická hodina pro dospělé v Boskovicích

 • Pátek 22.1.

14.15 hod. / Biblická hodina starších dětí

 • Neděle 24.1.

8.15 hod. / Bohoslužby v Sudicích
9.15 hod. / Modlitební ztišení
9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti

 • Pondělí 25.1. – pátek 29.1.

Farářský kurz v Praze
Pravidelná shromáždění se nekonají
Pololetní prázdniny

 • Sobota 30.1.

15.30 hod. / Setkání „třicátníků“ – střední generace

 • Neděle 31.1.

9.15 hod. / Modlitební ztišení
9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti
 
 
 
Alianční týden modliteb 11. - 15. ledna 2010
 Křesťanské církve v Boskovicích a okolí srdečně zvou ke společným modlitbám a úvahám v týdnu od 11. do 15.ledna 2010 v rámci Aliančního týdne modliteb - společná shromáždění církví zastoupených v našem městě a okolí.
 
Začátek v 18.00 hod.:

 • v pondělí  - 11.1. - v Církvi bratrské v Letovicích

 • v úterý  - 12.1. - v evangelickém kostele v Boskovicích

 • ve středu  - 13.1. – ve sborovém domě ČCE v Sudicích

 • ve čtvrtek - 14.1. – na evangelické faře ve Vanovicích

 • v pátek - 15.1. – v modlitebně CASD na Roubanině

 
Od 18. do 25.ledna 2010 se koná Týden modliteb za jednotu křesťanů
Společná bohoslužba se bude konat v úterý 19.ledna v 18.00 hod. v evangelickém kostele v Boskovicích

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.