4. rodinný výlet

 
Evangelický sbor v Boskovicích srdečně zve všechny děti (malé i velké), rodiče, babičky a dědečky, tetičky či strýčky, kamarády ...

  •  na již čtvrtý      r o d i n n ý  v ý l e t    v sobotu 19. června 2010

 
Pojďte s námi … z Dlouhé na rozhlednu Járy Cimrmana ..... aneb Putování izraelského lidu na vlastní kůži.
Budeme putovat, soutěžit, prožijeme strasti izraelského lidu na cestě do zaslíbené země, naučíme se novou píseň, čeká nás opékání buřtů a zasloužená odměna!
 
 
Letošní trasa nás povede :

  • Z obce Březová nad Svitavou-Dlouhá na rozhlednu Járy Cimrmana a dále do Březové nad Svitavou

 

  • Trasa cca 6 km je středné náročná, vhodná však i pro malé děti a kočárky s dobrými koly. V krkolomných místech pomůžeme kočárky přenést.
  • Sraz je na vlakové zastávce Březová nad Svitavou-Dlouhá (směr Česká Třebová) mezi 9.20 – 9.30 hod.!
  • Vlak vyjíždí z Boskovic 8.28, ze Skalice nad Svitavou 8.50, ze Svitávky  8.53 , z Letovic 9.0hod. Návrat: z Březové nad Svitavou  vlakem 15.42 hod. (příjezd do Boskovic v 16.57)

 
Vezměte si s sebou určitě buřty, svačinu a pití na celý den!
 
Více informací na tel. Marek a Marta Zikmundovi 516 452 197
Těšíme se na společnou cestu!
 
 

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.