Sborový program na PROSINEC 2010

Úřední hodiny ve farní kanceláři: 
v pondělí a ve čtvrtek od 9 – 12 hod.
 
Farář sboru:
Marek Zikmund, Hybešova 9, Boskovice,
tel. 516 452 197 e-mail: boskovice@evangnet.cz
 
Sborový program na PROSINEC 2010:
 
Úterý 30.11. 
17.00 hod. / Schůze staršovstva
 
Středa 1.12.
15.30 hod. / Biblická hodina mladších dětí
15.30 hod. / Biblická hodina starších dětí
16.30 hod. / Zpívání s dětmi
17.00 hod. / Biblická hodina pro dospělé v Sudicích
 
Čtvrtek 2.12.
18.00 hod. / Biblická hodina pro dospělé
 
Pátek 3.12.
14.15 hod. / Vyučování konfirmandů
 
Sobota 4.12.
9.00 hod. / Zkouška vánoční hry v kostele
 
2. adventní neděle 5.12.
9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti 
 
Středa 8.12.
15.30 hod. / Biblická hodina mladších dětí
15.30 hod. / Biblická hodina starších dětí  
16.30 hod. / Zpívání s dětmi
17.00 hod. / Biblická hodina pro dospělé v Sudicích 
 
Čtvrtek 9.12.
16.00 hod. / Zkouška pěveckého sboru
18.00 hod. / Biblická hodina pro dospělé 
 
Pátek 10.11.
14.15 hod. / Vyučování konfirmandů
 
 
Sobota 11.12.
9.00 hod. / Zkouška vánoční hry v kostele 
 
3. adventní neděle 12.12.
8.15 hod. / Bohoslužby v Sudicích
9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích
Nedělní škola pro děti
15.00 hod. / Adventní tvoření
 
Pondělí 13.12.
13.30 hod. / Zpívání v domově důchodců
18.00 hod. / Adventní beseda ve Svitávce 
 
Středa 15.12.
15.30 hod. / Biblická hodina mladších dětí + zkouška hry
15.30 hod. / Biblická hodina starších dětí
 
 
Pátek 17.12.
14.15 hod. / Biblická hodina starších dětí
16.00 hod. / Adventní beseda v Moravské Chrastové
 
Sobota 18.12.
9.00 hod. / Generální zkouška vánoční hry v kostele
 
4. adventní neděle 19.12.
9.30 hod.  /  Dětská vánoční slavnost v Boskovicích    
 
Pátek 24.12. Štědrý den 
16.00 hod.  /  Štědrovečerní ztišení    
 
Sobota 25.12. Boží hod Vánoční 
Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním svaté Večeře Páně
9.30 hod.  /  Nedělní škola pro děti
 
Neděle 26.12. Mučedníka Štěpána 
9.00 hod.  /  Bohoslužby v Sudicích s vysluhováním svaté Večeře Páně
9.30 hod.  /  Bohoslužby v BoskovicíchNedělní škola pro děti   
 
Silvestr 31.12.
16.00 hod.  /  Silvestrovské setkání – vážné i nevážné
 
Neděle 2.1.2011
9.30 hod.  /  Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním svaté Večeře Páně    
 
Pastorační a zpovědní služby:
Všem, kteří by se potřebovali a chtěli někomu svěřit se svými osobními problémy a starostmi a ztišit se při společné modlitbě, nebo by se rádi poradili ve věcech víry, nabízí br.farář tohoto sboru své služby a čas.
 
Starším a nemocným nabízíme návštěvu u vás doma nebo v nemocnici.
 
Můžete se na br.faráře kdykoliv obrátit buď osobně nebo telefonicky a domluvit se na společném setkání. Tel. kontakt 516 452 197, nebo 605 303 670 (farář Marek Zikmund) 
 

Aktuality sboru

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.