Vánoční dopis 2010

VÁNOČNÍ  DOPIS
I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí“.
Lukášovo evangelium 2, 7 – 12
 
 
Ze slávy  - do slámy
Kateřina Rybáriková
 
Při narození Pána Ježíše Krista se přihodilo hned několik věcí najednou. Byl to čas velkých změn.  A to především pro Něho samotného. Do té doby byl u Otce v nebi a najednou se ocitl na tvrdé holé zemi. U Otce měl veškerou moc všemohoucího Boha a náhle tu leží jako malé bezbranné nemluvně, uprostřed nebezpečného a krutého světa, chráněn pouze péčí milující matky. Z lesku a třpytu nebeských nádvoří, plných Boží slávy - na slámu do jeslí, protože pod střechou pro ně nebylo místa. I první lidé, kteří se mu přišli poklonit byli lidé bez střechy nad hlavou. Chudí pastýři, kteří hlídali venku svá stáda.
 
Kontrast mezi třpytem zlata a slaměnou podestýlkou můžeme o Vánocích vidět i dnes. Lesk a bohatost nazdobených výkladních skříní a naproti tomu skromnost lidových betlémů.  Může nás to provokovat k otázce:
 
Co je vlastně na Vánocích to nejdůležitější?
 
Děti  se těší na vánoční  kouzlo. Vylupováním čokoládových adventních kalendářů  si krátí  dny  čekání.  A  my  si můžeme nohy ušoupat, aby byly šťastné a veselé.
 
Oči nám kloužou po přeplněných regálech a přemýšlíme, kolik čeho pro koho ještě zbývá sehnat. Obklopujeme se věcmi, abychom měli všeho dost. Ale kdo má všeho dost, tomu už nic nechybí. Tomu už také není co dát.
 
A Pán Ježíš chodí a roznáší dárky: radost, pokoj, smysl života, moudrost v rozhodování, uzdravení vztahů, smíření s Bohem, odpuštění, víru, naději, lásku. Máme pro ně ještě místo? Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit přehlédnout tak vzácné dary.
 
Právě pro tyto dary tenkrát spěchali lidé do Betléma. Byli chudí a přesto po ničem jiném netoužili. Pospěšme za nimi. Odvraťme na chvíli oči od lesku a třpytu a zahleďme se do jeslí. Ve ztišení zkusme přemýšlet, jaké bohatství v Božím Synu máme.
 
Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi byl kvůli nám ochoten opustit slávu a bezpečí nebe. Děkujeme ti za to, že jsme ti stáli za to. Přinesl jsi nám dary, o kterých se světu ani nesnilo. Zaplatil jsi je krví, aby nám zůstaly navždy. Chvála tobě. Amen
 
Píseň z Evangelického zpěvníku 307  To pastýřům, když na horách
 
Když v zimě mraky přijdou k nám, musím říct:
"Děkuji Pane, že ohřát kde se mám."
Obloha najednou zatáhne se a tiše padá sníh. Musím říct:
"Děkuji Pane, že nemám hlad a mám co jíst."
Všichni dary shání a chtějí jich stále víc a víc. Musím říct:
"Děkuji Pane, že když mám Tebe, nechybí mi nic."
A ten krásný bílý kraj když už jde večer spát, musím říct:
"Děkuji Pane, že i mne máš stále rád."
    
 
Adventní a vánoční program
Boskovice - kostel:
28.11. 
9.30 hod.  1.adventní neděle – sv. Večeře Páně, K.Rybáriková
18.00 hod.  Adventní koncert – na historické nástroje hraje
                             a zpívá Tomáš Najbrt
5.12.  
9.30 hod.  2.adventní neděle – M.Zikmund
15.00 hod.  adventní tvoření
 
12.12. 
9.30 hod.  3.adventní neděle, K.Rybáriková
 
13.12.
18.00 hod. Předvánoční zpívání ve Svitávce
 
17.12.
16.00 hod. Předvánoční zpívání v Mor.Chrastové
 
19.12.  
9.30 hod. 4.adventní neděle – dětská vánoční slavnost
 
24.12.
16.00 hod. Štědrovečerní zamyšlení – v horním sále, M.Zikmund
 
25.12.  
9.30 hod. Boží hod Vánoční – sv.Večeře Páně, M.Zikmund
 
26.12.  
9.30 hod. Poslední neděle v roce 2010, K.Rybáriková
 
31.12.
16.00 hod. Silvestrovské setkání – vážné i nevážné
 
2.1.    
9.30 hod. První neděle v roce 2011 - sv.Večeře Páně,  
K.Rybáriková, M.Zikmund
 
Sudice – sborový sál:
28.11. 
8.15 hod. 1.adventní neděle – sv.Večeře Páně, M.Zikmund
12.12. 
8.15 hod. 3.adventní neděle, K.Rybáriková
26.12. 
9.00 hod. Svátek mučedníka Štěpána -sv.Večeře Páně,
                           M.Zikmund
 
 
“Narodil se Kristus Pán“. V tom je šance - prožít život smysluplně, s porozuměním a láskou. Smíme doufat, vždyť nám září jako orientační bod světlo z betlémské stáje. Tak to světlo přijměme pro sebe, do svého srdce, a zkusme ho dávat dál. Jako svědectví o síle života s Bohem.
 
To vám přejeme pro dny sváteční i všechny ostatní v roce 2011.
 
Staršovstvo sboru

 

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.