Vánoční dopis 2010

VÁNOČNÍ  DOPIS
I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí“.
Lukášovo evangelium 2, 7 – 12
 
 
Ze slávy  - do slámy
Kateřina Rybáriková
 
Při narození Pána Ježíše Krista se přihodilo hned několik věcí najednou. Byl to čas velkých změn.  A to především pro Něho samotného. Do té doby byl u Otce v nebi a najednou se ocitl na tvrdé holé zemi. U Otce měl veškerou moc všemohoucího Boha a náhle tu leží jako malé bezbranné nemluvně, uprostřed nebezpečného a krutého světa, chráněn pouze péčí milující matky. Z lesku a třpytu nebeských nádvoří, plných Boží slávy - na slámu do jeslí, protože pod střechou pro ně nebylo místa. I první lidé, kteří se mu přišli poklonit byli lidé bez střechy nad hlavou. Chudí pastýři, kteří hlídali venku svá stáda.
 
Kontrast mezi třpytem zlata a slaměnou podestýlkou můžeme o Vánocích vidět i dnes. Lesk a bohatost nazdobených výkladních skříní a naproti tomu skromnost lidových betlémů.  Může nás to provokovat k otázce:
 
Co je vlastně na Vánocích to nejdůležitější?
 
Děti  se těší na vánoční  kouzlo. Vylupováním čokoládových adventních kalendářů  si krátí  dny  čekání.  A  my  si můžeme nohy ušoupat, aby byly šťastné a veselé.
 
Oči nám kloužou po přeplněných regálech a přemýšlíme, kolik čeho pro koho ještě zbývá sehnat. Obklopujeme se věcmi, abychom měli všeho dost. Ale kdo má všeho dost, tomu už nic nechybí. Tomu už také není co dát.
 
A Pán Ježíš chodí a roznáší dárky: radost, pokoj, smysl života, moudrost v rozhodování, uzdravení vztahů, smíření s Bohem, odpuštění, víru, naději, lásku. Máme pro ně ještě místo? Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit přehlédnout tak vzácné dary.
 
Právě pro tyto dary tenkrát spěchali lidé do Betléma. Byli chudí a přesto po ničem jiném netoužili. Pospěšme za nimi. Odvraťme na chvíli oči od lesku a třpytu a zahleďme se do jeslí. Ve ztišení zkusme přemýšlet, jaké bohatství v Božím Synu máme.
 
Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi byl kvůli nám ochoten opustit slávu a bezpečí nebe. Děkujeme ti za to, že jsme ti stáli za to. Přinesl jsi nám dary, o kterých se světu ani nesnilo. Zaplatil jsi je krví, aby nám zůstaly navždy. Chvála tobě. Amen
 
Píseň z Evangelického zpěvníku 307  To pastýřům, když na horách
 
Když v zimě mraky přijdou k nám, musím říct:
"Děkuji Pane, že ohřát kde se mám."
Obloha najednou zatáhne se a tiše padá sníh. Musím říct:
"Děkuji Pane, že nemám hlad a mám co jíst."
Všichni dary shání a chtějí jich stále víc a víc. Musím říct:
"Děkuji Pane, že když mám Tebe, nechybí mi nic."
A ten krásný bílý kraj když už jde večer spát, musím říct:
"Děkuji Pane, že i mne máš stále rád."
    
 
Adventní a vánoční program
Boskovice - kostel:
28.11. 
9.30 hod.  1.adventní neděle – sv. Večeře Páně, K.Rybáriková
18.00 hod.  Adventní koncert – na historické nástroje hraje
                             a zpívá Tomáš Najbrt
5.12.  
9.30 hod.  2.adventní neděle – M.Zikmund
15.00 hod.  adventní tvoření
 
12.12. 
9.30 hod.  3.adventní neděle, K.Rybáriková
 
13.12.
18.00 hod. Předvánoční zpívání ve Svitávce
 
17.12.
16.00 hod. Předvánoční zpívání v Mor.Chrastové
 
19.12.  
9.30 hod. 4.adventní neděle – dětská vánoční slavnost
 
24.12.
16.00 hod. Štědrovečerní zamyšlení – v horním sále, M.Zikmund
 
25.12.  
9.30 hod. Boží hod Vánoční – sv.Večeře Páně, M.Zikmund
 
26.12.  
9.30 hod. Poslední neděle v roce 2010, K.Rybáriková
 
31.12.
16.00 hod. Silvestrovské setkání – vážné i nevážné
 
2.1.    
9.30 hod. První neděle v roce 2011 - sv.Večeře Páně,  
K.Rybáriková, M.Zikmund
 
Sudice – sborový sál:
28.11. 
8.15 hod. 1.adventní neděle – sv.Večeře Páně, M.Zikmund
12.12. 
8.15 hod. 3.adventní neděle, K.Rybáriková
26.12. 
9.00 hod. Svátek mučedníka Štěpána -sv.Večeře Páně,
                           M.Zikmund
 
 
“Narodil se Kristus Pán“. V tom je šance - prožít život smysluplně, s porozuměním a láskou. Smíme doufat, vždyť nám září jako orientační bod světlo z betlémské stáje. Tak to světlo přijměme pro sebe, do svého srdce, a zkusme ho dávat dál. Jako svědectví o síle života s Bohem.
 
To vám přejeme pro dny sváteční i všechny ostatní v roce 2011.
 
Staršovstvo sboru

 

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.