70. výročí evangelického kostela v Boskovicích

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
Vás srdečně zve ke slavnostnímu shromáždění u příležitosti
 
70. výročí evangelického kostela v Boskovicích 1941 – 2011

 Neděle 19.června 2011
 
Program:
 

  •   9.30 hod: Bohoslužby, káže Jiří Gruber z Brna,  senior brněnského seniorátu
  • 10.30 hod: Varhanní skladby, Eva Kocmanová
  • 11.00 hod: Pozdravy, vzpomínky. Beseda s J.Gruberem: Misijní otevřenost církve a kostelů. Tvůrčí dílna pro děti
  • 12.15 hod: Společný oběd
  • 14.00 hod: Divadlo jednoho herce „Svatý komediant František“ v podání Láryho Hausera, člena divadla Husa na provázku v Brně

 

Z historie kostela
 
Brzy po zřízení kazatelské stanice v Boskovicích r.1924 se začalo uvažovat o výstavbě kostela. Na jaře 1935 byl zakoupen pozemek. Předsedou stavebního odboru byl zvolen Josef Vykoukal, jednatelem František Staněk, pokladníkem Ladislav Chmel. Architekt a stavitel Karel Fabiánek pak zhotovil plán. Stavba byla započata 7.4.1940. Nový kostel byl slavnostně otevřen 29.6.1941 za účasti br.seniora V.Hájka, br.synodního seniora J.Křenka a starosty města p.Večeři.
 
Při bohoslužbách zaznělo v modlitbě: Děkujeme vroucně Pánu za všechnu jeho milost a dobrotu, které se nám dostalo… Stavba kostela je již ukončena – naše práce nikoliv. Musíme i dále udržet ten kruh rukou i srdcí, který byl mezi námi dosud a pracovati k duchovnímu prohloubení v našem kraji.
 
V roce 1951 kostel získal varhany, které byly vyrobeny v závodě Bratří Riegrové a Klos v Krnově. Kolaudace byla provedena 26.9.1951 dr.Jiřím Reinbergem z Prahy.
 
Od 1.7.2001 je kostel díky městu Boskovice osvětlen.
 
 

Aktuality sboru

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.