70. výročí evangelického kostela v Boskovicích

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
Vás srdečně zve ke slavnostnímu shromáždění u příležitosti
 
70. výročí evangelického kostela v Boskovicích 1941 – 2011

 Neděle 19.června 2011
 
Program:
 

  •   9.30 hod: Bohoslužby, káže Jiří Gruber z Brna,  senior brněnského seniorátu
  • 10.30 hod: Varhanní skladby, Eva Kocmanová
  • 11.00 hod: Pozdravy, vzpomínky. Beseda s J.Gruberem: Misijní otevřenost církve a kostelů. Tvůrčí dílna pro děti
  • 12.15 hod: Společný oběd
  • 14.00 hod: Divadlo jednoho herce „Svatý komediant František“ v podání Láryho Hausera, člena divadla Husa na provázku v Brně

 

Z historie kostela
 
Brzy po zřízení kazatelské stanice v Boskovicích r.1924 se začalo uvažovat o výstavbě kostela. Na jaře 1935 byl zakoupen pozemek. Předsedou stavebního odboru byl zvolen Josef Vykoukal, jednatelem František Staněk, pokladníkem Ladislav Chmel. Architekt a stavitel Karel Fabiánek pak zhotovil plán. Stavba byla započata 7.4.1940. Nový kostel byl slavnostně otevřen 29.6.1941 za účasti br.seniora V.Hájka, br.synodního seniora J.Křenka a starosty města p.Večeři.
 
Při bohoslužbách zaznělo v modlitbě: Děkujeme vroucně Pánu za všechnu jeho milost a dobrotu, které se nám dostalo… Stavba kostela je již ukončena – naše práce nikoliv. Musíme i dále udržet ten kruh rukou i srdcí, který byl mezi námi dosud a pracovati k duchovnímu prohloubení v našem kraji.
 
V roce 1951 kostel získal varhany, které byly vyrobeny v závodě Bratří Riegrové a Klos v Krnově. Kolaudace byla provedena 26.9.1951 dr.Jiřím Reinbergem z Prahy.
 
Od 1.7.2001 je kostel díky městu Boskovice osvětlen.
 
 

Aktuality sboru

Na základě doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli

do odvolání zrušit konání fyzických bohoslužeb v evangelickém kostele v Boskovicích.

Nové číslo časopisu Na rozcestí je k dispozici online:

https://bit.ly/2EFiXoD

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.