Sborová ohlášení na 15. ledna 2017

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Příští týden budeme slavit bohoslužby v Sudicích od 8.15h a v Boskovicích od 9.30h.

Sborová ohlášení na neděli 1. ledna 2017

Vyslechněte si sborová ohlášení :                   

Sborová ohlášení na neděli 27. listopadu 2016

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Příští neděli se bohoslužby konají od 9.30 hodin v Boskovicích. Při bohoslužbách zazpívá chrámový pěvecký sbor.

Sborová ohlášení na neděli 20. listopadu 2016

Vyslechněte si sborová ohlášení:

1. Příští neděli se bohoslužby konají od 8.15 v Sudicích a od 9.30 hodin v Boskovicích. 

2. Program příštího proběhne jako obvykle – najdete ho ve vývědce v předsálí kostela. 

Sborová ohlášení na neděli 13. listopadu 2016

Vyslechněte si sborová ohlášení: 

1. Příští neděli se bohoslužby konají od 9.30 hodin v Boskovicích. 

2. Závěrečné promítání z cyklu Dekalog se koná tuto soboru, 19.listopadu od 19.30h v horním sále kostela. Uzavřeme tím celou sérii filmů od režiséra Kieślowského.

Sborová ohlášení na neděli 7. srpna 2016

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Děkujeme sestře Groll za její dnešní službu v našem farním sboru. Bratr farář Bureš je na sborovém táboře s dětmi a s mládeží a káže dnes v Pusté Rybné.

2. Příští neděli budou bohoslužby od 8.15 v Sudicích a od 9.30 v Boskovicích. Káže při nich br. farář Bureš.

Ročník 2016, II. číslo, Křesťané bez kostela?

Ročník 2016, II. číslo ke stažení.

Ročník 2016, I. číslo, Pod křížem

S novým číslem Na rozcestí se ocitáme na prahu velikonočního týdne. Ježíš prožívá své poslední pozemské hodiny, nejprve v kruhu učedníků, pak soudců a nakonec katů.

 

Ročník 2016, I. číslo ke stažení

Sborová ohlášení na neděli 20. března 2016

Sborová ohlášení na neděli 17. ledna 2016

Aktuality sboru

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.

Syndikovat obsah