Sborová ohlášení na neděli 13. listopadu 2016

Vyslechněte si sborová ohlášení: 

1. Příští neděli se bohoslužby konají od 9.30 hodin v Boskovicích. 

2. Závěrečné promítání z cyklu Dekalog se koná tuto soboru, 19.listopadu od 19.30h v horním sále kostela. Uzavřeme tím celou sérii filmů od režiséra Kieślowského.

Sborová ohlášení na neděli 7. srpna 2016

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Děkujeme sestře Groll za její dnešní službu v našem farním sboru. Bratr farář Bureš je na sborovém táboře s dětmi a s mládeží a káže dnes v Pusté Rybné.

2. Příští neděli budou bohoslužby od 8.15 v Sudicích a od 9.30 v Boskovicích. Káže při nich br. farář Bureš.

Ročník 2016, II. číslo, Křesťané bez kostela?

Ročník 2016, II. číslo ke stažení.

Ročník 2016, I. číslo, Pod křížem

S novým číslem Na rozcestí se ocitáme na prahu velikonočního týdne. Ježíš prožívá své poslední pozemské hodiny, nejprve v kruhu učedníků, pak soudců a nakonec katů.

 

Ročník 2016, I. číslo ke stažení

Sborová ohlášení na neděli 20. března 2016

Sborová ohlášení na neděli 17. ledna 2016

Sborová ohlášení (27.12.2015)

  1. Příští bohoslužby proběhnou na Nový rok, od 9,30h. Káže při nich br. farář Pavel Freitinger a bude vysluhována sv. Večeře Páně.
  2. 25. prosince se ve sbírce na bohoslovce vybralo … Kč. Dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru.
  3. Vzadu v kostele  je k prodeji soubor krátkých duchovních úvah Na každý den a také Evangelický kalendář pro rok 2016, 1 kus za 90 Kč. Můžete si rovněž zakoupit vánoční CD pěvecké skupiny Kudykam z Vanovic za 100 Kč.
  4. V prvním lednovém týdnu, od pondělí 4. ledna do pátku 8.

Vánoce 2015, II. číslo časopisu Na rozcestí

Hlavním tématem aktuálního čísla jsou ozvuky návštěvy v partnerském sboru v Saalu, konkrétně dva rozhovory s německými přáteli.
 
Dále v časopise najdete úvodní duchovní zamyšlení, další díly seriálů Ekumena či Ze seniorátu a miniaturní portréty lidí podílejících se na sborovém životě.

Sborová ohlášení (13.12.2015)

  1. Příští neděli budou bohoslužby  od 9.30 v Boskovicích. Proběhne při nich předvánoční slavnost a děti sehrají divadlo Tik - tak aneb Co hodinář nečekal.
  2. Vyšlo vánoční číslo sborového časopisu Na rozcestí. Můžete jej získat v předsálí kostela. Pokud víte o členech sboru nebo o jiných lidech, kteří by mohli mít o časopis zájem, vemte jej pro ně.

Sborová ohlášení (6.12.2015)

  1. Příští neděli budou bohoslužby od 8.15 v Sudicích a od 9.30 v Boskovicích. Káže při nich br. f. Bureš.
  2. Minulý týden se ve sbírce na seniorátní Diakonii vybralo … Kč. Dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru.
  3. Dnes po bohoslužbě se  koná dárkování.
Syndikovat obsah