Sborová ohlášení (27.12.2015)

  1. Příští bohoslužby proběhnou na Nový rok, od 9,30h. Káže při nich br. farář Pavel Freitinger a bude vysluhována sv. Večeře Páně.
  2. 25. prosince se ve sbírce na bohoslovce vybralo … Kč. Dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru.
  3. Vzadu v kostele  je k prodeji soubor krátkých duchovních úvah Na každý den a také Evangelický kalendář pro rok 2016, 1 kus za 90 Kč. Můžete si rovněž zakoupit vánoční CD pěvecké skupiny Kudykam z Vanovic za 100 Kč.
  4. V prvním lednovém týdnu, od pondělí 4. ledna do pátku 8.

Vánoce 2015, II. číslo časopisu Na rozcestí

Hlavním tématem aktuálního čísla jsou ozvuky návštěvy v partnerském sboru v Saalu, konkrétně dva rozhovory s německými přáteli.
 
Dále v časopise najdete úvodní duchovní zamyšlení, další díly seriálů Ekumena či Ze seniorátu a miniaturní portréty lidí podílejících se na sborovém životě.

Sborová ohlášení (13.12.2015)

  1. Příští neděli budou bohoslužby  od 9.30 v Boskovicích. Proběhne při nich předvánoční slavnost a děti sehrají divadlo Tik - tak aneb Co hodinář nečekal.
  2. Vyšlo vánoční číslo sborového časopisu Na rozcestí. Můžete jej získat v předsálí kostela. Pokud víte o členech sboru nebo o jiných lidech, kteří by mohli mít o časopis zájem, vemte jej pro ně.

Sborová ohlášení (6.12.2015)

  1. Příští neděli budou bohoslužby od 8.15 v Sudicích a od 9.30 v Boskovicích. Káže při nich br. f. Bureš.
  2. Minulý týden se ve sbírce na seniorátní Diakonii vybralo … Kč. Dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru.
  3. Dnes po bohoslužbě se  koná dárkování.

Sborová ohlášení (29.11.2015)

Sborová ohlášení (18.10.2015)

Nový časopis evangelického sboru

Na rozcestí – nový časopis boskovického evangelického sboru. V prvním čísle najdete duchovní zamyšlení, rozhovor s novou kurátorkou, úvodní díly seriálů Ekumena či Ze seniorátu a miniaturní portréty lidí podílejících se na sborovém životě. Pravidelná rubrika bude věnovaná i mládeži, informacím o sborovém dění a evangelické bohoslužbě. Každé číslo přinese také zvláštní téma, tím prvním je postoj k přijímání uprchlíků a otevírá ho hluboce promyšlený text Marka Zikmunda.
 
 

Sborová ohlášení (20.9.2015)

Sborová ohlášení na neděli 13. září 2015

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Příští neděli budou bohoslužby od 9.30 v Boskovicích. Káže při nich br. f. Bureš.

2. Minulý týden se ve sbírce vybralo 1740 Kč. Dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru.

Sborová ohlášení na neděli 30. srpna 2015

Vyslechněte si sborová ohlášení :

1. Děkujeme s. Hlubinkové za její dnešní službu.

2. Příští neděli budou bohoslužby od 9.30 v Boskovicích. Budou to rodinné bohoslužby na zahájení školního roku. Káže br. f. Bureš, vysluhována bude sv. Večeře Páně.

3. Sborová návštěva do Saalu nad Dunajem se uskuteční o víkendu 9.-11. října.

Aktuality sboru

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.

Syndikovat obsah