Ohlášky na neděli 31.1.2010

Ohlášky na neděli 31.1.2010
 

Ohlášky na neděli 17. 1. 2010

Ohlášky na neděli 17.1.2010
 
1. Pro příští týden jsou tato oznámení:
- v pondělí od 16.00 hod. zkouška sborového zpěvu

Ohlášky na neděli 3.1.2010

Ohlášky na neděli 3.1.2010 - pro dnešek a příští týden jsou tato oznámení: 
- dnes bude vysluhována svatá večeře Páně, všichni jsme zváni ke stolu Páně
- v pondělí od 16.00 hod zkouška sborového zpěvu
- v úterý od 9.30 hod. přípravka učitelů nedělní školy

Sborový program na leden 2010

 L e d e n   2 0 1 0

  •  Pátek 1.1.  

9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním sv.Večeře Páně

Ohlášky na neděli 27. 12. 2009

Ohlášky na neděli 27.12.2009. Sestry a bratři, přejeme vám pokojné poslední dny v roce a vděčné spolehnutí na to, že všechny dny a léta pocházejí z Božích rukou.

Ohlášky na neděli 29.11.2009

Děkujeme za službu bratru Jakobovi Trojanovi, profesoru na Evangelické teologické fakultě v Praze. S naším hostem se setkáme i odpoledne, kdy od 15.00 hod. začíná slavnostní shromáždění u příležitosti 20 let konce totalitního komunistického režimu. Při něm vystoupí studentky konzervatoře, studentské divadlo Naboso a profesor Trojan bude mít přednášku na téma: „20 let svobody – jak je využila společnost, církev, Evropa?“
Všichni jsme srdečně zváni.

Vánoční dopis

 
Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Aktuality sboru

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.

Syndikovat obsah