Ohlášky na neděli 31.1.2010

Ohlášky na neděli 31.1.2010
 

Ohlášky na neděli 17. 1. 2010

Ohlášky na neděli 17.1.2010
 
1. Pro příští týden jsou tato oznámení:
- v pondělí od 16.00 hod. zkouška sborového zpěvu

Ohlášky na neděli 3.1.2010

Ohlášky na neděli 3.1.2010 - pro dnešek a příští týden jsou tato oznámení: 
- dnes bude vysluhována svatá večeře Páně, všichni jsme zváni ke stolu Páně
- v pondělí od 16.00 hod zkouška sborového zpěvu
- v úterý od 9.30 hod. přípravka učitelů nedělní školy

Sborový program na leden 2010

 L e d e n   2 0 1 0

  •  Pátek 1.1.  

9.30 hod. / Bohoslužby v Boskovicích s vysluhováním sv.Večeře Páně

Ohlášky na neděli 27. 12. 2009

Ohlášky na neděli 27.12.2009. Sestry a bratři, přejeme vám pokojné poslední dny v roce a vděčné spolehnutí na to, že všechny dny a léta pocházejí z Božích rukou.

Ohlášky na neděli 29.11.2009

Děkujeme za službu bratru Jakobovi Trojanovi, profesoru na Evangelické teologické fakultě v Praze. S naším hostem se setkáme i odpoledne, kdy od 15.00 hod. začíná slavnostní shromáždění u příležitosti 20 let konce totalitního komunistického režimu. Při něm vystoupí studentky konzervatoře, studentské divadlo Naboso a profesor Trojan bude mít přednášku na téma: „20 let svobody – jak je využila společnost, církev, Evropa?“
Všichni jsme srdečně zváni.

Vánoční dopis

 
Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Aktuality sboru

Adventní a vánoční program farního sboru:

1.12. pečení perníků & Krabice od bot (14.00)
2.12. bohoslužba 1.adventu, s Dárkováním (9,30)
2.12. 1.adventní koncert De profundis (18,00)
9.12. bohoslužba 2.adventu (9,30)
9.12. 2.adventní koncert Dorota Barová (18,00)
16.12. bohoslužba 3.adventu (9,30)
16.12. 3.adventní koncert Nota Boskovice (18,00)
17.12. adventní setkání ve Svitávce (17.00)
21.12. 4.adventní koncert Kantiléna (18,00)
23.12. bohoslužba s vánočním divadlem (9,30)

Důležitá informace: Tuto neděli - 21.10.2018 - začínají bohoslužby v Boskovicích již v 8.30.

Po celý víkend máme v Boskovicích na návštěvě Školku - neboli seniorátní setkání stovky mladých. Při bohoslužbách bude kázat nová farářka pro mládež Iva Květonová, bude je doprovázet mládežnická akustická kapela a bude vysluhována sv. večeře Páně.

Nové číslo farního časopisu Na Rozcestí je na světě.

https://goo.gl/1yZRxm

Obsahuje duchovní zamyšlení faráře Jiřího Bureše, rozhovor s Dagmar Hamalovou o křesťanství a politice, legionářské vzpomínky Josefa Špidlíka ze Sudic a samozřejmě mnoho dalších informací o sborovém dění.

 

Milí přátelé,
ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně.

Syndikovat obsah